Nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket har tilldelats Linköpings universitet genom en upphandling från Jordbruksverket. Det treåriga projektet har en budget på 20 miljoner kronor och leds av LiU-forskarna Karolina Muhrman och Per Frankelius, som även leder innovationsplattformen Agtech Sweden. Muhrman och Frankelius kommer att ansvara för att förädla, paketera och förmedla kunskap till jordbruksnäringen.

Linköpings universitet valdes på grund av sin långa erfarenhet och starka närvaro inom teknik, särskilt inom lantbruksteknik.  Kunskapsnavets uppdrag omfattar fem huvudområden:

  • Omvärldsanalys
  • Behovsanalys
  • Koordinering av samarbete och dialog,
  • Testning och utvärdering av ny teknik
  • Paketering av kunskap

Ett expertnätverk knyts också till navet, med representanter från olika organisationer inom lantbruk och digitalteknik, såsom Gård och Djurhälsan, Lovang Lantbrukskonsult, Ludvig & Co, Växa Sverige, SLU, LRF, AI Sweden c/o Lindholmen Science Park, DeLaval, Väderstad och Agtech Sweden. Här finns även innovationsplattformarna IoT World och Sweden Secure Tech Hub med, som koordineras av Linköping Science Park.