IoT World inledde mars med en spännande workshop tillsammans med Testbädd Ebbepark, AI Sweden och RISE. Workshopen behandlade hur vi kan hitta lösningar på hur AI kan förbättra energieffektivitet i fastigheter i Ebbepark.

Fastigheterna i Ebbepark har ett gemensamt SCADA-system som övervakar och kontrollerar värme, kyla och elektricitet. Systemet kräver i nuläget manuell övervakning och reglering från drifttekniker. Från Ebbeparks sida har drömmen om ett smartare system uppkommit, ett där man kan bli ännu mer energieffektiv och kunna ge snabbare underhåll till delar av systemet. Detta i sin tur skulle kunna leda till minskad belastning på energisystemet i stort och lägre kostnader för boende och verksamma i området. 

– Jag hoppas att projektet kommer att ge oss mer insikter om vilka steg vi behöver ta för att kunna börja arbeta med AI i fastigheter. Det är ett viktigt steg att ta mot framtiden där fastighetsägare behöver ta ägarskap för att kunna bli mer energieffektiva över en byggnads eller stadsdels livstid, säger Sara Malmgren som projektleder Testbädd Ebbepark. 

Under workshopen fick deltagarna ta del av en problemformulering från Sara Malmgren samt en bakgrundsstudie gjord av Valentina Ivanova, forskare inom tillämpad AI och IoT på RISE. Utifrån underlaget fick deltagarna sedan diskutera möjliga tekniker och projektupplägg med målet att skapa pilotprojekt som kan genomföras inom ramen för IoT World. 

-Först kommer vi att titta på strategiska vägar vi behöver ta för att komma framåt. Idag knöt jag värdefulla kontakter med enskilda personer och företag som jag kommer att fortsätta ha diskussioner med framöver. Kan vi samarbeta för att hitta en väg framåt som lämpar sig i Ebbepark och på andra ställen för ett effektivare energisystem finns det mycket att vinna, säger Sara Malmgren.