Vad som började som en sidoverksamhet för Fredrik Löfgren och Tomas Bendz, hittade sitt fotfäste i virtuella mötesplatser och gjorde sitt landmärke i metaversum. ’Around the Corner’ finslipar potentialen och utvecklar en helt ny värld av digitala verktyg, operativa möjligheter och mänsklig interaktion. 

Året är 2020 och Covid-19-pandemin har kraftigt begränsat hela världens sociala mötesplatser. Medan hela samhällen bommades igen, sökte människor efter nya sätt att hålla kontakten. Som en motreaktion till isoleringen, blomstrade tekniska framsteg och innovationer. Digitala möten i till exempel Teams, Zoom eller Skype blev normen för att ses, men interaktionen lämnade en del övrigt att önska.

Då gör den dynamiska duon entré. Tomas Bendz är specialist på kommersiell strategi och projektledning och Fredrik Löfgren är sedan barnsben expert inom robotik och artificiell intelligens.

– Våra vitt skilda bakgrunder och spetskompetens inom respektive områden gör vår historia unik, säger Tomas. Vi är inte alltid överens, men det finns alltid en grundläggande respekt för varandras specifika kompetenser. Det är sant som de säger, “Styrkan ligger i olikheterna.”

Framgångssagan skrivs i samspelet mellan ekonomen och ingenjören, och växelverkan mellan teknisk skicklighet och kommersiell excellens. Med sina kombinerade kompetenser anordnades den första stora VR-konferensen – med över 450 inbjudna deltagare från konsultbolaget Kvadrat Sverige. Det markerade starten för det nya företaget Around the Corner.

Konferensen fick stort medialt genomslag och ledde till förfrågningar från företag som Eriksson, Saab och IKEA. Under 2020-21 var det nybildade företagets tjänster hett efterfrågade av både små och stora företag, och resulterade i en mängd olika VR-miljöer. Vid förra årsskiftet hade Around the Corner genomfört mer än 70 virtuella konferenser.

Runt den här tiden inträffade en serie händelser som fick företaget att byta fot.

– När Facebook bytte namn till Meta och gjorde metaversum till ett vedertaget begrepp, hittade vi nya tillämpningar för människor att komma in i 3D-miljöer ur ett professionellt perspektiv, säger Fredrik. Vi gjorde oss ett namn inom VR men har nu utvecklats till ett metaversum-bolag.

Skiftet i företagsbeskrivningen, tillsammans med återgången till kontoren och en, visserligen efterlängtad, ökning av fysiska möten fick företaget att ändra inriktning. I praktiken innebar det att de flyttade fokus till industriella applikationer, visualiseringar och införsäljning.

Ett framstående projekt under 2022 var samarbetet med Sweco som undersökte hur metaversum kan ge mervärde till byggbranschen. Projektet fördjupade sig i hur digitala tvillingar kan användas i andra ändamål, i det här fallet som ett drivmedel för medborgardialog.

– I sammanfattningen av projektet minns jag att en deltagare uttryckte att ”Själva essensen i det ni gör är att demokratisera tillgängligheten”, berättar Tomas. Vad det betydde för organisationen var att vi tog något väldigt komplext och nischat och gjorde det greppbart för alla i verksamheten och deras kunder. Det i sin tur kunde förhindra kostsamma ombyggnationer eftersom felräkningar eller fallgropar identifierades i ett tidigt skede.

Det som började som ett sidoprojekt är nu en verksamhet med många trogna kunder och en omsättning på 3,4 miljoner kronor. Hittills har företaget haft en organisk tillväxt och marknadsfört sig endast på rekommendation. Men för att möta de framtida behoven måste de växla upp. Det är här Swedish Scaleups kommer in.

– Vi kom i kontakt med Swedish Scaleups mycket lägligt under 2022, säger Tomas. Det har inneburit en stor fördel för oss att gå med i acceleratorprogrammet och få stöd, tips och hjälp att hitta och åtgärda svaga punkter.

Framstående namn har fått upp ögonen för Around the Corner och samarbeten med stora, globala bolag ligger i en nära framtid. Under just ett sådant möte gick det verkligen upp för duon att deras affärsidé är unik. 

– Mittemot oss sitter en person som träffar otaliga metaversumföretag och har all anledning att vara något avmätt i mötet med ännu ett sådant bolag, berättar Tomas om mötet. Men när vi kom till bordet med vår affärsidé, fick vi en helt annan reaktion. Ungefärligt citerat; ”Jag har aldrig hört talas om något liknande. Ni har något som verkligen är unikt, och en djup insikt och förståelse för vad metaversum faktiskt handlar om.” Då förstod vi värdet i det vi hade byggt upp.

Avslutningsvis ett par snabba frågor till Tomas och Fredrik.

Måste du ha ett VR-headset för att delta?

  • Nej! Detta är en vanlig missuppfattning. Du går helt enkelt in i världarna via din webbläsare. På vår webbsida har vi skapat ett öppet utrymme där du kan träffa oss i metaversum och få en förstahandsupplevelse.

Kan du använda plattformen på en mobiltelefon eller surfplatta?

  • Det korta svaret är ja! Precis som många spelvärldar anpassar sig till flera skärmstorlekar låter plattformarna dig delta på en mängd olika enheter. Det långa svaret är att det beror på kundens krav, vad målplattformen är och hur detaljrik miljön behöver vara.

Vilka är fördelarna jämfört med till exempel filmat material?

  • Det tillåter flera användare samtidigt och interaktionerna är mer genuina, mer lika vad vi skulle uppleva i ett fysiskt möte. Ni delar en gemensam upplevelse av de olika föremålen och företeelserna och möjligheten att fokusera på personen som talar gör att dialogen flyter lätt och naturligt.

Vad är på gång just nu?

I samband med årets Musikhjälpen gjordes en satsning tillsammans med Visual Sweden, Microsoft och Mojang. Initiativet fick stort genomslag med stöd i Microsofts PR-arbete och Mojangs främsta influencers. Nästa steg är att rulla ut initiativet globalt med samma arrangörer.

Under hösten startade vi ett socialt företagsnätverk tillsammans med Swish för att titta på hur metaversum kan underlätta traditionella betalningslösningar för detaljhandeln. Plattformen inkluderar flera framstående företag; Handelsbanken, Svensk Handel, Sweco, Microsoft, Volvo Cars, H&M, Swish, Kronans Apotek, Axfood, Ericsson, Samsung, för att nämna några. Det gemensamma målet; att sätta Sverige på kartan och ta ledning i den globala metaversumutvecklingen.


Fredrik Löfgren, vinnare av SVT:s Genikampen och silvermedaljör i Robotics World Championship, byggde sin första robot när han bara var 7 år gammal. Ända sedan tonåren har han styrt flera teknikföretag och är idag CEO på Dyno Robotics. Företaget har sprungit ur en nära koppling till Linköpings Universitet och löser mänskliga problem med anpassad robotik och artificiell intelligens. Fredrik är en mycket eftertraktad föreläsare och talare inom dessa ämnen.

Tomas Bendz, specialist på kommersiell strategi och van vid atmosfären hos storföretag, är väl insatt i försäljning och intäktshantering. Under ett försvarligt antal av sina 45 år har han lett globala projekt och initiativ för företag som SAS group, Goodyear och Media Markt. Han var till exempel Global Director of Sales Development på SAS och ansvarig för en omsättning på 10 miljarder kronor. 2015 grundade Tomas en organisation för ny och framväxande teknologi, Timetraveller, som senare omformades till en konsult- och keynote-talarbyrå. Tomas är en mycket efterfrågad huvudtalare i ämnen som Kommersiell strategi och Operativt metaversum.