En stark tillströmning av investerare, gör att Lead nu kan stötta utvecklingen av ännu fler hållbara tillväxtbolag. 

Året 2021 kantades av pandemins begränsningar som ledde till en avsaknad av mänskliga möten. Men den positiva effekten av de digitala mötesplatserna innebar en utökad bas att stå på.

– För oss blev det tydligt att vi måste ha ett digitalt event för pitchar, säger VD Catharina Sandberg.

De digitala pitcharna visade sig vara mycket mer än en möjlighet att fortsätta sitt arbete under de nya restriktionerna. Snabbt stod det klart att intressenterna var spridda över hela landet, i vissa fall även internationellt. Ett av Leads främsta mål är just att matcha idéer med entreprenörer, något som tidigare skett via fysiska träffar. 

– Vi ser såklart behovet och önskan att återuppta de fysiska träffarna igen. Men vi får verkligen fundera kring hur vi gör återgången på bästa sätt. De här nya fördelarna ska vi självklart inte tappa.

Efter ett mycket framgångsrikt år med stort intresse från investerare såväl som en strid ström med nya idéer har 2022 börjat aningen lugnare. Krisen i Ukraina kan vara en bidragande faktor till det mildrade läget liksom effekterna av återgången till arbetsplatserna. Lead har ändå anledning att fira framgångar. Genom sitt traineeprogram har de årligen erbjudit fyra personer chansen att utvecklas till riktigt vassa entreprenörer, ett program som i år utökas till sex deltagare. Programmet innehåller coachning, verkliga case och möjlighet att utvecklas snabbt inom området. Under våren 2022 stod en av dessa tidigare trainees, Liam Hardey, med på Forbes årliga 30 under 30 Europalista som VD på Lead-bolaget Cellfion. Så även om 2022 bara börjat står det ändå klart; också i år kommer Lead skriva nya framgångssagor för Linköpings företagspark.

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.