Jenny Hughes kommer närmast från Saab i Linköping och har nu greppat spakarna för Aerospace Cluster Swedens östra nod.

Med mångårig erfarenhet från både militär och civil flygplansproduktion navigerar hon skickligt klustrets medlemmar i luftströmmarna kring Sveriges flyg- och rymduppdrag.

Sedan september är Jenny en av tre klusterledare som tillsammans planerar och genomför aktiviteter med fokus på innovation och tillväxt för klustrets 55 medlemmar. Medlemmarna är spridda över hela landet och aktiviteterna anpassas efter deras behov. Både fysiska och digitala träffar är därför vanliga och klustret är en viktig mötesplats för många aktörer inom området.

– Branschen är ganska liten och vi arbetar därför till stor del på nationell nivå. Klustret i sig är mycket brett och det är viktigt att vi skapar en plattform där företag får mötas inom sin nisch, oavsett geografisk placering.

För att ge sin roll en kickstart besökte Jenny under hösten många av klustrets medlemmar för att lyssna in deras behov och bygga upp kontaktnätet. Efter pandemin är behovet stort både hos nytillkomna och befintliga representanter att få lära känna varandra. Med återknuten kontakt formas klustrets framtid utifrån de behov som de gemensamt definierat.

– Vi diskuterade med våra medlemmar vad de vill ha ut av klustret; vilka styrkor har vi och vad vill de själva att vi ska fokusera på? Det var väldigt lärorikt att få tillfälle att besöka flera av dem på plats. Verksamheterna kan se ganska olika ut men behoven av att samverka och driva innovation är gemensamt, liksom den gröna omställningen.

Som en knytpunkt för medlemmarna hjälper klustret till med just samverkan och att visa på möjliga projekt som kan leda till tillväxt. Ett sådant exempel är deras arbete med att sammanföra olika aktörer för gemensamt deltagande i utlysningar från till exempel Vinnova eller Tillväxtverket.

– Innan ett företag kan bli en leverantör till en kund inom Aerospace krävs det ibland att man varit med på resan med att utveckla en teknisk demonstrator inom ett forskningsprojekt. I arbetet med prototypen av produkten, systemet eller tjänsten bygger verksamheten upp viktig kompetens och beredskap för att bli en framtida leverantör. Men det kan vara svårt för både forskningsprojekten att nå ut med sina utlysningar och för aktörer att hitta lämpliga samarbetspartners. Här jobbar vi aktivt på att sammanföra de parterna.

Under kommande år fortsätter klustret att sikta mot stjärnorna. I den samlade styrkan hos klustrets medlemmar bevingas allt fler nydanande tekniklösningar för svensk flyg- och rymdverksamhet.