Den 24 augusti hölls en lokal avslutningskonferens för bolagen i Östergötland som deltagit i Swedish Scaleups under den senaste programperioden. 

Under dagen deltog 9 av de 10 bolagen som deltagit i programmet och även några av affärscoacherna. De bolagen som deltagit under programperioden är: Zoezi, Optiplan, Pro Guitar, IT-bolaget Per och Per, Nordic Energy Audit, iMatrics, Interspectral, Outby, Deviaq och Around the Corner. Elise Karlborg är projektledare från Linköping Science Park och har arbetat nära bolagen i programmet.

– Att vi har haft bolag med i programmet från vitt skilda branscher har bidragit med ett fantastiskt värde. Bolagen har kunnat lära av varandra och dela erfarenheter helt utan konkurrens, just eftersom att de verkar i olika branscher och har så olika erbjudanden till marknaden.

Swedish Scaleups bygger nätverk mellan bolagen

Under dagen fick bolagen presentera för varandra hur de ser på framtiden och var de siktar på att befinna sig inom tre år. Frågor och dialog uppstod efter varje presentation och intresset och nyfikenheten för varandras bolag kändes i hela rummet. Utöver bolagspresentationerna höll Åsa från Scherling Kommunikation en workshop på temat “Kultur och intern employer branding”. Daniel Kindström från Linköpings universitet pratade om “High growth potential – The role of market shaping” och lyfte fram de många möjligheter till samarbete som finns mellan tillväxtbolag och Linköpings universitet. Utöver dessa inslag deltog engagerande investerare från Valedo och Monterro. De gav oss en inblick i vad de söker när de letar bolag att investera i.

– Något jag tar med mig är just vikten av det nätverk som Swedish Scaleups möjliggör och som vi har jobbat för att skapa här lokalt. Både det nätverk som bolagen får genom sina coacher, genom föreläsningar och event men nog så viktigt, det nätverk som skapas mellan bolagen, säger Elise.

Coacherna stöttar bolagen på tillväxtresa

Swedish Scaleups har lyckats skapa ett nätverk av coacher som själva har erfarenhet av en eller flera entreprenörs- eller tillväxtresor, alla med lokal förankring här i Östergötland. Genom programmet matchas bolag med en coach som passar just deras behov. Coachen följer bolaget under hela programmet och både utmanar och stöttar längs med vägen. Just att bolagen matchas med coacher som själva har gjort en tillväxtresa och på så vis kan bidra med insikter och kunskaper, är en av de delar som bolagen lyfter fram som mycket värdefullt med Swedish Scaleups. Denna programperiod har bolagen haft förmånen att jobba med coacherna Johanna Palmér, Göran Felldin, Predrag Pucar, Johan Lyreborn, Anders Jacobsson och Owen Holmström. 

– Vi vill rikta ett stort tack till de coacher som har jobbat med bolagen. Genom att stötta, utmana och dela kunskaper, erfarenheter och sina nätverk bidrar de till att utveckla dagens tillväxtbolag i regionen.