2022 var ett tudelat år. Världen såg en återgång till arbetsplatser och skola, och med det en möjlighet att återknyta sociala sammanhang.

Men knappt hann året börja förrän det kom att definieras av krigsbrutalitet, röda siffror och ett snårigt politiskt landskap. Trots detta frodas en framtidstro i Linköping som står pall för framtidens utmaningar. Om detta är styrelsemedlemmarna Anders Selbing och Mattias Erlingsson rörande eniga. I samtalet möts också två generationer och perspektiv på omvärlden.

Mattias Erlingsson har flyttat ända från Vilhelmina till Linköping för att studera civilingenjörsprogrammet med inriktning på informationsteknologi. Nu gör han sin master inom cybersäkerhet och förbereder sig sakteliga för yrkeslivet, i vilket platsen i studentstyrelsen har fört honom närmre potentiella arbetsplatser.

– Att delta i studentstyrelsen innebär att få tillgång till ett interdisciplinärt sammanhang och en konstellation av studenter från olika fakulteter. Genom utbytet med styrelsen för Linköping Science Park knyter du kontakt med näringslivet och bygger en förståelse för det tekniska ekosystemet i Linköping.

Anders Selbing kom till Linköping från orten Orrefors 1976. Han har arbetat som förlossningsläkare på universitetssjukhuset i Linköping under 30 år och är docent vid Linköpings universitet. Anders har ett flertal styrelseuppdrag i ryggen och även politiska uppdrag genom partiet Liberalerna. Nu sitter han som styrelseledamot i Linköping Science Park (L), och som ersättare i regionfullmäktige (L).

– Det finns ett otroligt driv i innovationssystemet kring Linköping Science Park. Du upplever inte en tråkig minut; det finns alltid något event att delta i, ett utbyte att ta del av eller nya projekt att förkovra sig i. I år har samverkan mellan styrelsen och studentstyrelsen utökats och det har gett både energi och inspiration till att driva forskningsparkens frågor.

Studentstyrelsen har ett roterande medlemskap och ledamöter sitter som längst i två år. Mattias gör nu sitt sista år i uppdraget och är glad att ha hunnit delta vid ett möte med den ’riktiga’ styrelsen innan han går vidare in i arbetslivet.

– En samling framstående personer välkomnade mig som student till bordet och dagens agenda med en självklar öppenhet och transparens. Det blev en otroligt lärorik upplevelse och ett utbyte av erfarenheter och kunskap som jag tar med mig in i yrkeslivet.

Fokusområden och perspektiv kanske skiljer sig något mellan styrelserna, men både Anders och Mattias framhåller att samverkan är nyckeln till framgång för regionens kapacitet och etableringsmöjligheter. Anders lyfter fram Internetstiftelsens etablering av Goto 10 i Linköping som en av de viktigaste händelserna från året som gått.

– Precis den här typen av lokaler behövs för att berika floran av kompetens och företagsamhet i Linköping. Det är en idealisk mötesplats för folk i farten att på ett okomplicerat sätt ses med kort varsel. Lokalerna och placeringen skapar fina samarbeten mellan företag, och mellan företag och studenter.

– Många företag är sprungna ur universitetsmiljön och lokalerna erbjuder möjlighet att behålla kopplingen till de rötterna, fyller Mattias i. Goto 10 skapar en ovärderlig möjlighet för oss studenter att möta företag, i nära anslutning till deras kontor och – kanske – vår framtida arbetsplats.

När Anders och Mattias ser tillbaka på året som gått konstaterar de att världen har öppnat upp igen, till ett globalt utbyte, men också en global konkurrens. De är eniga i att vägen framåt för Linköping Science Park är att fortsatt hålla ambitionsnivån högt, verka för nya samarbeten och värna om den rika kompetens som finns i universitetet, Mjärdevi och forskningsparken.

– Linköping Science Park som organisation är otroligt snabbfotad och det är både en fördel och en utmaning i samarbetet med verksamheter som skyndar långsamt, säger Anders. Till exempel har jag arbetat länge för att utöka samverkan mellan vårdapparaten och den medicintekniska utvecklingen i regionen, men det har varit svårt. Det samspelet är något jag kommer att fortsätta sträva efter i mina uppdrag.

– På en global nivå ser vi många tech-jättar som skalar ner sina verksamheter, medan företagsamheten växer i Linköping, tillägger Mattias. Det spända världsläget gör det viktigare än någonsin att behålla och attrahera kompetens till området – att se till att studenter vill och kan stanna kvar – så att vi behåller den stabilitet som vi byggt upp.