Linköping Science Park söker medarbetare

Linköping Science Park är en oberoende arena för utvecklings- och innovationsprocesser som omfattar näringsliv, akademi, samhälle och civilsamhälle. Linköping Science Park har uppdraget att stötta hela det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet i Linköping samt synliggöra kommunens olika satsningar på ett samlat sätt. Vi verkar i en internationell miljö i skärningspunkten mellan företag, universitetet, offentlig sektor och civilsamhälle. Under senare år har Linköping Science Park haft en tillväxt i antalet projekt och medarbetare.

Vad är det vi gör?

Linköping Science Park finns till för att främja kunskapsintensiva och innovativa företag och miljöer, nu har du chansen att bli en del av vår viktiga och värdeskapande verksamhet. Exempelvis inom områden som IoT, Energieffektivisering, Cybersäkerhet, AI, Tillväxt och Talangförsörjning. Projekten omfattar verksamheter och företag från hela Östergötland.

Vilka möjligheter finns?

Just nu finns det möjlighet att söka tre olika roller hos oss. Läs mer om de olika möjligheterna på respektive annons nedan.

Vilka får jag jobba med?

Teamet består av en rad olika kompetenser inom projektledning, kommunikation, innovationsledning, talangattraktion. Vi arbetar både självständigt och i nära samverkan inom olika projekt. Gemenskapen är stor och vi drivs starkt av att utveckla hela Linköping Science Park gemensamt. Här ser du vilka medarbetare som finns i Linköping Science Park idag. Till det kommer ett stort nätverk av konsulter och andra aktörer inom innovationsekosystemet.

Om jag vill veta mer?

I denna rekrytering samarbetar Linköping Science Park med Skill. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryteringskonsult Lena Johansson på 0708-52 32 36 eller lena.johansson@skill.se

Varmt välkommen med din ansökan, vi tillämpar löpande urval!