Begränsad lönsamhet, små företag och låg digital mognad gör företagen i besöksnäringen särskilt sårbara för cyberattacker. Samtidigt ökar hoten ständigt. Kriget i Ukraina har satt säkerhetsfrågorna i fokus, men hoten förväntas öka oavsett krig eller inte. Linköping Science Park och Region Östergötland startar nu en insats för att stötta branschen. 20 bolag ska utbildas och erbjudas individuellt stöd från IT-säkerhetsexperter. Det långsiktiga målet är att besöksnäringen ska bidra till ett mer robust och mindre sårbart samhälle genom att integrera hot – och riskanalyser i sin verksamhetsplanering. Det gör dem och samhället bättre rustade för framtida utmaningar, mer lönsamma företag och ökad sysselsättning i branschen.

– Besöksnäringen är en av de tre branscher i Sverige som satsa minst på IT-säkerhetsåtgärder, säger Daniel Kullgard, projektledare på Linköping Science Park. Företagen är inte medvetna om de hotbilder och risker som finns med att digitalisera sin affär, och driva verksamhet på Internet. Samtidigt vet vi att företag som tar ett strategiskt grepp om säkerhetsfrågorna och låter det bli en integrerad del i verksamheten blir långsiktigt mer lönsamma. Vår förhoppning med det här projektet är att vi kan ta ett första steg i att utveckla några av alla de fantastiska företag vi har inom regionens besöksnäring.

Med start i maj och under hela 2022 kommer utbildningen genomföras med fokus på medvetenhet och omvärld, riskhantering och riskanalys, datahantering och molnet, digitalisering och lagkrav samt , organisation och kommunikation. Linköping Science Park satsar stort på Cybersäkerhet under året. Bland annat genom uppstarten av ett nytt regionalt cybersäkerhetscenter och bildandet av ett cybersäkerhetscommunity. För kursen finns ett Advisory Board bestående av experter inom Cybersäkerhet, branschexperter från besöksnäringen, systemleverantörer, forskare samt relevanta företagsfrämjare.

– I regionen finns några av landets vassaste cybersäkerhetsföretag och nationellt kända personer, berättar Daniel Kullgard. Det finns en hög kompetens inom området här. Nu samlar vi dem för att utveckla utbytet ännu mer. Vår förhoppning är att det ska leda till en bred kompetenshöjning och ännu fler bolag inom sektorn.

Under 2021 genomförde Linköping Science Park liknande utbildningar för it-företag och företag inom de gröna näringarna. Att vi har möjlighet att erbjuda den här typen av kvalificerad kunskap är ett resultat av att det under närmare 40 år utvecklats kunskapsintensiva bolag med nära anknytning till forskningen vid Linköpings universitet.

Inom besöksnäringen finns bara i Östergötland 2 144 arbetsställen. Rekrytering av bolag görs genom Region Östergötlands nätverk .

– Vi tror att bolag måste ha en viss storlek och mognad för att kunna jobba strategiskt med frågan, säger Therese Rahnel på Region Östergötland. Målgruppen är därför medelstora bolag som har olika verksamhetssystem. Till exempel bokningssystem, personal, ekonomi, låssystem eller erbjuder en infrastruktuktur, som WiFi, för sina kunder. På sikt tror vi detta skapar mer hållbara företag, som står bättre rustade både ekonomiskt, socialt och ekologiskt för att möta framtida utmaningar.

Projektet kommer också att kartlägga status och behov i branschen. Samt bygga upp kunskapssidor om Cybersäkerhet på Region Östergötlands webbplats för besöksnäringen, visitostergotland.se. Där kommer relevant information och målgruppsanpassat urval av olika aktörers erbjudanden om Säker Digitalisering att samlas.

Projektet finansieras av Tillväxtverket. 

Kontaktpersoner

Daniel Kullgard
Projektledare
070-619 36 26‬
daniel.kullgard@linkopingsciencepark.se

Therese Rahnel
Strateg besöksnäring
010-103 43 34
therese.rahnel@regionostergotland.se 

tillväxtverket