Länder över hela världen för en febril kapplöpning om att vinna företagsetableringar, investeringar och talanger. Kunskaps­intensiva företag söker kvalificerad kompetens på en global skala, kraftigt understödda av pandemiårens omfattande digitalisering.

Med inkludering och internationalisering som verktyg ska Linköping Science Park stärka Sveriges ekosystem för innovation, gynna näringslivet och öka landets globala attraktionskraft.

De internationella nätverken är mer aktiva än någonsin förut. Sveriges vision att bli världsledande inom tillämpad AI, inbegriper att sondera terrängen och knyta kontakter världen över. Ett sådant exempel är den delegationsresa till Indien som arrangerades av nationella innovationsstödsystemet, Sveriges forskningsparker och inkubatorer (SiSP), och Vinnova i december. Resan innebar en introduktion till landets stödsystem för de inkubatorer, universitet, myndigheter och bolag som verkar inom AI. Delegaterna fick också möjlighet att söka, skapa och utöka samarbeten med aktörer på marknaden.

Representanterna från Sverige inkluderade aktörer inom myndigheter, forskningsparker, inkubatorer, kluster och ett antal startup-bolag. Den samlade kompetensen och de olika ingående perspektiven bidrog till en behovsdriven resa med hög relevans för Linköping Science Park och i förlängningen för Sveriges fortsatta arbete med hållbarhet och inkludering på framtidens arbetsmarknad.

En av deltagarna var Linköpingsbaserade iMatrics, som driver en molnbaserad lösning för automatisk taggning riktad till publicister och nyhetsmedia.

– Vår förhoppning med resan var att öka kontaktnätet med andra AI-baserade bolag och verksamheter och att få en insyn i vilket stöd som erbjuds för svenska bolag med intresse att etablera sig i landet, säger Mari Ahlquist, en av iMatrics grundare. En insikt från resan är att pandemiåren digitaliserat stora delar av landet i en överraskande omfattning och hastighet, med bland annat ökad internettäckning och tillgänglighet till smartphones som resultat. Många konsumerar nyhetsmedia helt digitalt idag, från att för bara några år sedan ha varit fokuserade på tryckta media. Indien har också kommit mycket långt med att implementera mobila betallösningar, nästan alla varor har QR-koder.

För att driva den tekniska utvecklingen framåt, gör Indien omfattande satsningar på innovationsverksamhet och stöd till startup-bolag, kluster och inkubatorer. Många inkubatorer i landet förenklar utländska företagsetableringar genom att erbjuda möjlighet att göra en s.k ”Soft Landing”, att verka på plats under en kortare period under sitt svenska organisationsnummer.

– Det är en unik potential att etablera en grund och erbjuder en trygghet, en möjlighet att hitta fotfästet i till exempel skillnader i arbetskultur och hur det påverkar verksamheten, fortsätter Mari Ahlqvist. iMatrics kommer att arbeta vidare med de möjligheter som öppnades upp i och med delegationsresan, bland annat i vårt samarbete med Business Sweden.

Linköping Science Park vill få människor och företag att utvecklas, och strävar hela tiden efter att hitta nya sätt att skapa optimala tillväxtförutsättningar. Nätverken sträcker sig utanför regionens gränser, genom bland annat anslutningen i SiSP, Sveriges inkubatorer och Science Parks, och samarbeten med den internationella branschorganisationen för Science Parks,IASP. En utbyggd internationalisering av forskningsparker och innovationsverksamhet har varit ett hett ämne i flertalet evenemang och står fortfarande högt på agendan.

– Forskningsparken är otroligt snabbfotad i sina engagemang och samarbeten, vilket syntes tydligt under delegationsresan till Indien, säger Mari Ahlqvist. Representanter från Östergötlandsregionen var i majoritet, och bland de mest aktiva i dialogen på plats. Linköping Science Park är framstående på att erbjuda regionens företag internationella möjligheter. Som bolag med bas i Östergötland, kan du få tillgång till stöd genom flera stadier av verksamhetens tillväxt, från företagsinkubatorn LEAD till handledning via Swedish Scaleups. Tillgången till den typen av kompetens, och deras dedikerade tid, är oerhört värdefull för att bygga din framgång i både nationell och global skala.