Under åren har Swedish Scaleups bidragit till många företags tillväxt inom regionen Östra Mellansverige. Träffa några av dessa och hör hur Swedish Scaleups bidragit till deras tillväxt!

Binary Brains – Vi optimerar inköpen för restaurangbranschen

Jacob Kihlbaum är vd och grundare av Binary Brain som arbetar med att optimera inköpen för restaurangbranschen.

Hur kom ni i kontakt med Swedish Scaleups?

Vi har varit en del av Incubera, vi fick frågan och valde att gå med.

Vilka insatser i programmet har betytt mest?

För oss har det varit betydelsefullt att styra programmet lite utifrån vad vi ville och behövde ha hjälp med. En tydligt grund där vi fått insikt i hur vi ska profilera oss utifrån ett hållbarhetsperspektiv men också hur vi ska kunna internationalisera oss.

Vilka resultat/framtidsmöjligheter har programmet bidragit med?

För vår del, fullt fokus att sondera terrängen på nya marknaden och gjort en tillväxtplan för att ta oss an nya marknader.

Finns det behov som inte tillgodoses i det svenska innovationsstödsystemet idag?

Väldigt mycket av innovationsstödsystemet har betytt mycket i tidig ålder av bolaget. Det finns såklart ett gap, där stödet tar slut och där fler investerare är på tå. Det finns en större plats att ta och sy ihop de här två världarna, via nätverk och att synas tillsammans.

Evolar AB – Utvecklar nästa generations solcellsteknik

Mats Ljunggren är vd och grundare på Evolar AB som arbetar med att utveckla nästa generations solcellsteknik.

Hur kom ni i kontakt med Swedish Scaleups?

Vi kom i kontakt via personliga nätverk och har tidigare varit inblandade i program på Uppsala innovation center.

Vilka insatser i programmet har betytt mest?

Affärsutvecklingsmodellen och coachningen har betytt mest, designat utifrån våra förutsättningar. Vi gick in i en fas då vi letade kapital och vi behövde få förståelse för detta i deep tech branschen. 

Vilka resultat/framtidsmöjligheter har programmet bidragit med?

Vi behövde mycket kapital och vi körde Swedish Scaleups väldigt snabbt. Det hjälpte till att nå fram, sen slutade det med att vi förvärvades av en av våra potentiella kunder. Vi genomlöpte därför inte hela programmet med uppföljning.

Finns det behov som inte tillgodoses i det svenska innovationsstödsystemet idag?

Jag tror att nya ansatser för deeptech bolag behövs, det vi har saknat är att synliggöra den här typen av bolag för politiker för att få dem att förstå vilket situation vi är, det krävs en del utbildningsinsatser och uthållighet från bolagen. Det är svårt att få fram sitt budskap, innovationsstödssystemet borde lyftas fram ytterligare.

iMatrics – Storskalig text– och dataanalys

John Bengtson är vice vd och grundare av iMatrics.

Hur kom ni i kontakt med Swedish Scaleups?

Vi har varit en del av innovationsstödsystemet i Linköping länge, varit en del av Lead i ett tidigt stadium och när vi letade nästa steg fick vi höra om Swedish Scaelups och gick med. 

Vilka insatser i programmet har betytt mest?

Stort sett har allt betydelse, ett sammanhang där man kan prata om bolagsutveckling och tillväxt. Man bygger upp sitt nätverk och träffar massor av bolag som redan gjort den här resan. Det kan bidra till att ett samtal under en kafferast gör att vi får kunskaper i hur vi bygger vår tillväxtplan.

Vilka resultat/framtidsmöjligheter har programmet bidragit med?

Swedish Scaelups har bidragit mycket med stabilitet, vi känner oss mer förberedda på vår tillväxtresa. Vi har har mer struktur och tydligare målsättningar samt ett tydligare arbetssätt vilket gör att vi kan känna oss trygga.

Finns det behov som inte tillgodoses i det svenska innovationsstödsystemet idag?

Det finns mycket som tillgodoses, men det handlar om att hitta rätt. Vi är utbildade och kan ta säljmöten och vet hur vi ska agera, men det vi kämpar är med hur vi får in dessa möten och speciellt på en internationell marknad. Det brottas vi med, där skulle man kunna få hjälp av stora företag med mycket erfarenhet som skulle kunna bidra.

Reedz – skapar ljudböcker på 82 språk med hjälp av AI

John Strandberg är grundare av Reedz som använder AI för att göra översättningar text till text och till ljudböcker på 82 språk

Hur kom ni i kontakt med Swedish Scaleups?

Början av 2022, vart skulle vi sätta upp vårt långsiktiga företag. Våra grundaren är från Eskilstuna och vi kom i kontakt med Create som tipsade om Swedish Scaleups. Det tog 2 veckor för oss att gå med.

Vilka insatser i programmet har betytt mest?

Det var lätt att välja vilka tjänster vi behövde hjälp med. Det som satt sig som minne hos mig var när vi fick utvärdera grundareteamets personligheter och fick veta hur vi kompletterar och samarbetar med varandra. Detta för att förstå vilka behov vi har i termer av människor

Vilka resultat/framtidsmöjligheter har programmet bidragit med?

För oss har Swedish Scaleups betytt mycket i form av mognaden för bolaget, det finns en palett av tjänster och utbildningar att ta del av. Nu när vi kommit ur programmet är vi redo att skala upp internationellt, via partner och potentiella investerare.

Finns det behov som inte tillgodoses i det svenska innovationsstödsystemet idag?

Den lilla frågan för scaleups, handlar om drivkrafter varför du gör och vad du vill få ut. Det handlar om alla personer du vill ha med på resan. Mindre om kapital och teknik, inte hårda faktorer det handlar om mjuka faktorer. I ett större perspektiv är det läskigt att gå från startup till scaleup, det är nya krav som krävs och där du som entreprenör får vara beredd att släppa kontrollen, både kapitalmässigt och över ditt inflytande. Den omvandlingen är viktigt att få hjälp med.

Zmartrest – Hjälper företag med mänsklig hållbarhet för att nå sina mål

Jenny Nilsson är vd på Zmartrest som arbetar med mänsklig hållbarhet via smart teknik.

Hur kom ni i kontakt med Swedish Scaleups?

Vi kom i kontakt med Swedish Scaleups via kontakt med affärscoachen på Incubator.

Vilka insatser i programmet har betytt mest?

Affärscoachningen har varit absolut bäst. Genom affärscoachningen har vi kunnat identifiera våra behov, vi har också fått hjälp med ansökningar för mjuka medel. Det har varit jätteviktigt vid vår kapitalanskaffning. Vi har också fått ta del av kurser som exempelvis en styrelseutbildning.

Vilka resultat/framtidsmöjligheter har programmet bidragit med?

Affärscoachingen har gett absolut mest, vi har fått bra matchning vad gäller strategier, anskaffning av kapital och styrelsearbete. Så att vi kan vara redo för skalningsfasen. vi hoppas snart kunna vara redo för scaleup-programmet.

Finns det behov som inte tillgodoses i det svenska innovationsstödsystemet idag?

Det handlar så mycket om entreprenören själv. Där man har ett mindset och är coachningsbar, man måste vara beredd på att de tänker annorlunda än en själv.