Om Agtech Sweden

Agtech Sweden är en innovationsplattform med fokus på utveckling av ny teknik för ett hållbart lantbruk.

Huvudfinansiärer är Vinnova, Linköpings universitet och Region Östergötland. Närmare 100 företag och organisationer ingår i Agtech Sweden och nya partners tillkommer hela tiden. Målet är att bygga upp en innovationsmiljö i världsklass.

Bland fokusområdena finns uppkopplade sensorer, klimatsmart energi, visualisering och bildanalys samt AI. Men även andra områden som rör tekniska innovationer för ett hållbart lantbruk är av intresse för innovationsplattformen.

Det centrala i verksamheten är att arbeta med innovationsprojekt som sker i samarbete mellan olika parter, t.ex. lantbruksföretag, forskare och teknikföretag. Men lika viktigt är att stimulera människors intresse för lantbruk och lantbruksteknik. Därför satsar Agtech Sweden på en bred palett av insatser och aktiviteter.

Vad kan Agtech Sweden erbjuda?

Innovationsstöd

Har du en idé om ny teknik eller kanske ett problem som du vill lösa? Genom Agtech Sweden har du möjlighet att få professionellt stöd för att initiera, driva och delta i innovationsprojekt tillsammans med andra företag, organisationer och forskare. Agtech kan även erbjuda finansiering alternativt hjälp att identifiera olika typer av finansieringsmöjligheter. Agtech har genomfört över 70 innovationsprojekt.

Omvärldsanalyser av ny teknik

För att ligga i framkant följer Agtech noga den senaste forskningen och utvecklingen inom lantbruksteknik. Agtech har stor erfarenhet av att göra omvärldsanalyser och delger gärna dessa till våra partners.

Expertkunskap

Agtech har experter inom flera olika områden, bland annat inom innovationsprocesser, energi, AI, visualisering, uppkopplade sensorer, ekonomi/marknadsföring, kemi, biologi, matematik och pedagogik.

Tester av ny teknik

Flera innovationsgårdar är kopplade till oss, där det kan finnas möjlighet att såväl utveckla som testa nya tekniska lösningar.

Förmedling av nätverk

Behöver du komma i kontakt med lantbrukare, forskare eller personer i teknikföretag? Agtech har ett mycket omfattande nätverk inom lantbruk, forskning och teknik. Samt andra innovationsplattformar och organisationer i stödsystemet.

Synlighet i Agtech Swedens kommunikation

Agtech bedriver omfattande kommunikation såväl internationellt som nationellt och erbjuder våra samarbetspartners möjlighet att få synas på vår webb, vid mässor, evenemang eller i sociala medier. Agtech kan förmedla nyheter om aktiviteter eller annat som ni vill sprida.

Hjälp med ansökningar

Agtech medverkar gärna i ansökningar till olika projekt. Agtech har stor erfarenhet av såväl forskningsansökningar som ansökningar till Regionalfonder, EIP m.m.

Kurser eller personalutbildningar

Agtech har en stor vana att ordna kurser och utbildningar på alla nivåer. Agtech brukar även leda workshops av olika slag, t.ex. verksamhetsutveckling.

Föreläsningar

Söker ni en professionell föredragshållare? Agtech är vana att hålla föredrag på alla nivåer, från mellanstadieelever till Europaparlamentet. Agtech har en bred palett av ämneskunskap t.ex. innovationsutveckling, lantbruksteknik, matproduktion, hållbar utveckling, sensorer, energi, AI, företagsutveckling och pedagogik.

For foreign companies

We could help you reach possible partners and be your entry point to Sweden’s agricultural environment and innovation system.


Kontakt

Oscar Spaak
oscar.spaak@linkopingsciencepark.se
+46(0)72-467 69 51

Maja Meurling
maja.meurling@linkopingsciencepark.se
+46(0)72 533 74 88