Vid bolagsstämman i maj 2023 lämnar Denise Cassel (KD) över stafettpinnen som Linköping Science Parks styrelseordförande till Mari Hultgren (S). I ett samtal om samtid, framtid och parkens fortsatta betydelse understryker de vikten av långsiktig samverkan och aktivt ­engagemang för att säkerställa fortsatta framgångar.

Denise Cassel tog ett aktivt kliv in i politiken år 2016 efter att ha känt sig otrygg i sin boendemiljö. I en tid då terrorbrott fick alltmer medial uppmärksamhet kände Denise att hon ville arbeta för ett tryggare samhälle, och valde – trots en bra tjänst som lärare – att engagera sig i politiken. Anledningen att hon valde just Kristdemokraterna som sin politiska hemvist tillskriver hon sin övertygelse om familjernas och individens självbestämmande.

– Kristdemokraternas fokus kring familjen resonerade med mig, säger Denise. Det var egentligen inte så viktigt för mig vilket politiskt parti jag skulle ingå i, jag styrdes av de sakfrågor jag ville driva och gjorde research för att se vilket parti som bäst stämde överens med dem.

Sedan gick det undan. På bara ett år kunde hon arbeta heltid med politiken och efter tre år hade hon blivit kommunalråd. Ordförandeskapet i Linköping Science Parks styrelse beskriver hon som det mest meningsfulla uppdraget hon haft.

– Det har satt guldkant på mitt politiska uppdrag, säger hon.

Mari Hultgrens väg in i politiken såg annorlunda ut. Maris föräldrar kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare från Finland, och därför har frågor kring utanförskap och kollektivet varit centrala för Maris politiska engagemang.

– Jag har varit politisk sen barnsben, säger hon. Jag pratade finska dagligen ända tills jag började skolan i Sverige, och jag bar alltid på en känsla av att vi kanske skulle återvända hem när som helst. Det var inte förrän jag hade fyllt 12 år som mina föräldrar insåg att vi skulle bli kvar i Sverige. Som så många invandrare saknar jag en plats som bara är min, hela min släkt är ju kvar i Finland. Den sortens erfarenhet delar jag med alla invandrarbarn, oavsett hudfärg.

Det professionella politiska engagemanget kom senare, i 30-årsåldern då hon gick med i Socialdemokraterna efter en tvist med det dåvarande kommunalrådet. Hon stod inför ett vägskäl där hon kunde välja mellan att bita ihop och förbli tyst, eller engagera sig för att ändra på de frågor hon ansåg orättvisa. Hon valde förstås det senare, och sedan dess har Mari haft flera olika politiska uppdrag, de senaste åren i samhällsbyggnadsnämnden och som kommunalråd.

– Jag och Mari har nog mer gemensamt än vad många andra människor har, trots olika partipolitisk tillhörighet, säger Denise. Vi brinner för våra frågor och lägger otroligt mycket av vår tid och vårt engagemang på politiken. I styrelsen för parken har vi haft ett jättebra samarbete.

– I en bolagsstyrelse för vi inte politik, tillägger Mari. Vi följer de ägardirektiv som finns, som i sin tur följer den politiska majoritetens vilja. Jag har en enorm respekt för Denise, och ser henne som människa före politiker. I styrelsen är våra personliga erfarenheter och kunskaper viktiga, snarare än politisk tillhörighet.

Linköping Science Parks styrelse har en unik sammansättning av aktörer från politiken, näringslivet och akademin. En sammansättning som försäkrar bred kompetens och perspektiv och som kan arbeta för parkens långsiktighet, en bredd som Mari och Denise menar har skapat tillväxt även i rådande lågkonjunktur, då parken återigen visat sig vara en stabil grogrund för nya företag. En annan viktig aspekt som Mari och Denise vill lyfta i fråga om parkens långsiktighet är följeforskningen – en motion som Mari initierat och som Linköpings kommunfullmäktige biföll förra året.

– Följeforskningen har införts för att bättre kartlägga vad som sker med de medel och satsningar som görs i parken, säger Mari. Vi behöver bli bättre på att följa upp vad vi gör.

– Genom följeforskningen kunde vi slå fast att Linköping Science Park bidrar till tillväxten för hela Linköping, fyller Denise i. Följeforskningen bidrar till trovärdighet och seriositet.

Både Mari och Denise ser vikten av att satsa på de små och medelstora företagen, och lägga stort fokus på näringslivet. Enligt dem båda kommer parken att fortsätta växa, och den största tillväxten kommer ske hos SME-bolagen. Samtidigt uttrycker de vikten av att växa i lagom takt, och med hållbarhet.

– Framtiden för parken kommer att bli fantastisk, våra muskler blir bara större, säger Mari. Men vi måste växa på ett sunt sätt. Vi måste se till att medarbetarna orkar och hinner med, det är de som är vårt grundfundament. Jag ser parken som molnet och medarbetarna som stjärnorna – personerna i parken bär hela konceptet!

– Vi har en fantastisk VD också, flikar Denise in, och det finns en bra samsyn mellan VD, styrelse och anställda. Parken är inget självspelande piano, den kräver rätt insatser och engagemang för att fortsätta att frodas.

Framtiden för Linköping Science Park ser ljus ut. Samarbeten med Region Östergötland och Norrköpings Science Park är nya initiativ som växer sig starkare, och parken omfattar numera större delar av Linköping, inte bara Mjärdevi.

– Det som är bra för parken är bra för Linköping, och det som är bra för Linköping är bra för Sverige, avslutar Mari.