Som du kan se och ta del av händer det mycket i Linköping Science Park. Här växer nya företag fram, fler växer vidare och tar steget internationellt – och allt fler företag bidrar till vår hållbara omställning. Inte minst bidrar dessa företag till Linköpings och Östergötlands tillväxt och välstånd.

Som politiker är det vår uppgift att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt Linköping. Kommunens roll är i första hand att tillhandahålla kvalitativa välfärdstjänster och en bra boendemiljö, men självklart också en bra miljö där våra företag kan driva verksamhet och utvecklas. Under senare tid att trygghetsfrågorna kommit att ta större utrymme på den politiska agendan, och frågor kopplat till det säkerhet, robusthet och resiliens tenderar att bli allt viktigare framöver i ljuset av den globala utvecklingen. Det är vår uppgift att rusta Linköping inför de omvärldsförändringar som sker, och i Framtidsstaden Linköping vill vi gärna ligga steget före.

Linköping Science Park är en viktig verksamhet för Linköpings kommun – dels internt, för att stötta kommunledningen och förvaltningarna i vår innovativa verksamhetsutveckling; för att dra nytta av den innovationskraft som finns i Linköping och Sverige, men också att bidra till att hitta nya arbetssätt som kan gynna utvecklingen av kommunal verksamhet. Bolaget är också viktigt i det externa perspektivet; genom att stötta den kunskapsintensiva och innovativa tech-branschen i Linköping. Målet med arbetet är att öka sysselsättningen i Linköpings kommun, men också att öka attraktionskraften så att fler söker sig hit – för att studera, jobba och för att förverkliga sina idéer.

När Linköping Science Park närmar sig att fira 40 år är det lätt att konstatera att långsiktighet är en avgörande faktor för att skapa bra innovationsmiljöer. I många år har aktörer som Universitetet, Saab och andra lagt grunden för en stark utveckling av det innovativa näringslivet. Jag är övertygad om att Linköpings kommuns långsiktiga engagemang och politiska enighet om värdet av en stark Science Park har varit en viktig pusselbit för att stärka företagen i Linköping. Linköping Science Park rör sig i gränssnittet mellan forskningen, företagen och sammhällsmedborgarna. Den tekniska utvecklingen driver samhällsutvecklingen framåt. Det påverkar oss alla på många olika sätt. Där har Linköping Science Park en viktig roll att spela.

Jag vill passa på att tacka styrelsen för Linköping Science Park, liksom vår studentstyrelse och alla medarbetare för ett gott arbete under 2021.

Denise Cassel (KD)
Ordförande Linköping Science Park


Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.