Torsdag den 24 augusti gästades Cyberly av My Bergdahl från Teknikföretagen och Ted Strandberg från Rise.

My talade om hur cyberhot och attacker lett till politisk handlingkraft på EU-nivå och om kommande direktiv och förordningar såsom NIS2.

Ted fördjupade om bland annat Cybersecurity act och berättade om vad som ingår i den samt om certifiering i allmänhet.

Mys power point-presentation finns att ladda ner här.

Teds power point-presentation finns att ladda ner här.

Nästa träff med Cyberly är enbart öppen för medlemmar och äger rum den 20 september.