Projektdeltagare: SamtrafikenSavanticStatens väg- och transportforskningsinstitutLinköpings KommunLinköpings Universitet

Projekttid: mars 2019-juni 2021

Kollektivtrafikens datalabb syftar till att tillhandahålla öppna data i realtidsformat tillsammans med historiska data och annoterade dataset för applikationer som rör kollektivtrafiken.

Applikationsområdena finns både inom kollektivtrafikområdet, men även utanför där andra aktörer kan skapa värde genom att analysera kollektivtrafikdata. En väl fungerande plattform för att kunna arbeta med dataanalys och AI inom kollektivtrafiken har potential att bidra till bland annat bättre tillgänglighet på många sätt. Kollektivtrafiken är inte bara en självständig verksamhet som har sina utmaningar det kan också ses som en sensor i trafiken. Framkomlighet och mobilitet är ett utmaningsområde där fler aktörer behöver fler verktyg för att stödja omställningen till ett mobilare & hållbarare samhälle.

RISE koordinerar projektet och är primärt ansvariga för den digitala infrastuktur som ska skapas för att samla, lagra och tillhandahålla historik data. Läs mer här!

Kontakt: Per Bröms, 010 228 43 08, per.broms@ri.se