Kickstart Digitalisering är ett initiativ finansierat av Tillväxtverket där IF Metall och Teknikföretagen samarbetar i syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Initiativet består av tre regionala kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Ursprunget till Kickstart Digitalisering är ett pilotprojekt genomfört av Teknikföretagen och IF Metall. Med utökade medel från Tillväxtverket sprids projektet nu över hela Sverige till fler företag och branscher. Syftet är att ge insikt och inspiration och ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Under en workshopserie diskuteras möjligheterna med digitaliseringen.

– Kickstart Digitalisering hjälper företag att tänka kreativt, tänka utanför boxen och våga ta steget. Att ta del av Kickstart är helt kostnadsfritt för företagen förutom den tiden de investerar i två heldagar uppdelat på tre tillfällen, säger Helena Roxtorp från Teknikföretagen som är programchef för Kickstart Digitalisering.

Kickstart arrangeras på ett stort antal orter i landet och nu har turen kommit till Östergötland.

Projektet drivs av Teknikföretagen i nära samarbete med IF Metall och genomförs tillsammans med nationella och regionala partners, däribland RISE, Swerea IVF, Industriella utvecklingscentra (IUC) och Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Vill ditt företag delta i “Kickstart Digitalisering”? Läs mer här och kontakta Anna Broeders på Science Park Mjärdevi.

När?

  • Dag 1: 28 februari
  • Dag 2: 15 mars
  • Dag 3: 28 mars

Plats: Creactive, Teknikringen 7. Eventuellt är vi ute på företag dag 3.