Hanna Moisander, Grundare DEB, Hedy Tech & Maya Impact VC.

 

Många bolag vill driva en förändring i samhället. Hanna Moisander har byggt upp ett ecosystem som verkar som en accelerator för dem. Diverse Executive Boards, DEB är ett utbildningsprogram som vill öka mångfalden i svenska bolagsstyrelser. Minoritetsgrupper är svindlande underrepresenterade på beslutspositioner i dagens samhälle och så även i styrelserummen. Detta trots fakta som visar att innovation och vinst är positiva konsekvenser av mångfald.

Hur gör vi hållbara investeringar? Linköping Science Park, LEAD och Cleantech Östergötand bjöd under East Sweden Innovation week in till en eftermiddag som fokuserade på hur vi kan vara med och lösa klimatutmaningarna med smarta investeringar. Riskkapitalet och investerare behöver investera i rätt bolag och idéer för att hantera klimatutmaningarna. Hur bygger vi en framtid som inte bara utgår från ekonomiska principer utan klimatmässiga och gröna principer? Miljömässiga och social hållbara investeringar är inte en alternativ väg att gå utan naturlig del i varje företags utveckling.