Isabelle Hachette, CEO at Interspectral

Interspectral är en avknoppning från den världsledande visualiseringsforskningen som har Norrköping och Linköping som bas. Från prototypframtagning genom tillverkning fram till slutkontroll – företaget säkerställer att 3D-printade metallkomponenter uppfyller specifikationerna. Genom att sammanställa stora mängder tillverkningsdata skapar Interspectral digitala tvillingar som kan användas för att accelerera produktutveckling och säkerställa kvaliteten. Om den digitala tvillingen exempelvis visar att metallen är porös i vissa detaljer finns samma defekt inuti komponenten hos det man tillverkar.
– 3D-printar kan larma om att något inte står rätt till, men operatörerna vet ofta inte varför, berättar vd Isabelle Hachette. Med vår teknik kan de ”se” vad som händer och kan åtgärda felen i tid. Det ger stora besparingar, både vid tillverkningen och för miljön i stort.

Interspectral är något av ett skolexempel på kommersialisering av högteknologisk forskning. Genom Interspectral har forskningen vid visualiseringscenter i Norrköping tagits till en internationell marknad. Företaget har kunder i Tyskland, Frankrike, USA, Japan och Norden. Upp emot 80 % av företagets tillverkning går på export.

– Vi är ett av få företag i världen som erbjuder en lösning som fungerar oberoende av fabrikat på 3D-printern, säger Isabelle. Additiv tillverkning är under stark tillväxt och vi upplever ett stort intresse från bland annat flyg-, rymd-, försvars-, medicin- och fordonsbranscherna.

Interspectral deltog i november  på Formnext i Frankfurt – världens största mässa för additiv tillverkning.  Marknaden är under stor expansion. Företaget kom hem med 243 förfrågningar från olika branscher.
– Det har varit tidigare varit ett stort fokus på att utveckla själva hårdvaran, 3D-printern. Nu inser marknaden att det behövs mjukvara för att kvalitetssäkra tillverkningsprocessen. Vår produkt är alltså helt rätt i tiden och är på många sätt banbrytande, säger Isabelle.

Interspectral kan med hjälp av digital teknik ”se” saker som inte går att kontrollera med det mänskliga ögat eller konventionella testmetoder. Det är inte heller lämpligt att göra visuella inspektioner i miljön där komponenter 3D-printas med hjälp av metallpulver och lasrar. Interspectral fångar in enorma mängder data från 3D-printarnas sensorer som mäter luftfuktighet, temperatur, laserintensitet och en lång rad andra parametrar. Med utgångspunkt från värdena skapar Interspectral visualiseringar i 3D. Avvikande värden från sensorerna innebär oönskade avvikelser såväl i den fysiska produkten som i tvillingmodellen.

– Att tillverka en metallkomponent med hjälp av 3D-printning kan ta upp till fyra veckor och ibland tillverkas över hundra produkter samtidigt. Med vår teknik säkerställer vi kvaliteten löpande, vilket ger enorma besparingar. Vid massproduktion är det inte säkert att alla komponenter blir defekta om ett problem uppstår. Våra visualiseringar visar vilka produkter som måste kasseras och vilka som är okej. Alternativet kan vara att kassera allt det man dittills hunnit producera.

Interspectral gick för ett par veckor sedan med i Swedish Scaleups. Isabelle menar att det var ett enkelt beslut.

– Vi står inför en mycket snabb tillväxtresa. Vi utvecklar ständigt vår teknik, våra kundrelationer och har även tagit de första stegen för att bredda oss mot 3D-printning av plastkomponenter. Via Swedish Scaleups får vi stöd i vår uppskalningsprocess och hjälp att hitta finansiering för vår tillväxtresa.

Idag omsätter företaget 9 mkr. Prognosen är mycket god och Isabelle räknar med att företaget varje år kommer att dubblera omsättningen under de kommande 5 åren. Slutanvändare av produkter är legoproducenter, men tillväxten sker främst genom samarbete med 3D-printsleverantörer som tar Interspectrals teknik ut till slutkunderna.

– Genom att växa tillsammans med alla våra partners och dessutom ge oss in på nya områden uppnår vi en solfjäderseffekt för vår tillväxt. Samtidigt gäller det att göra rätt prioriteringar. Här är jag övertygad över att dialogen med konsulterna inom Swedish Scaleups kommer att vara mycket värdefull, säger Isabelle.