Judy Mielke har en bakgrund inom life science med en doktorsexamen i biomedicinsk teknik från University of Queensland. Som före detta publiceringsproffs inom vetenskap har hon arbetat med forskare i över 20 år i flera länder, inklusive USA, Nya Zeeland, Australien, Tyskland, Schweiz och nu Sverige. Efter att ha bosatt sig i Stockholm grundade hon sitt företag scientify RESEARCH för att hjälpa forskare att få bättre tillgång till finansieringsinformation för att kunna fokusera på sin forskning snarare än hur de ska finansiera den.

– När jag startade företaget var mitt mål att utveckla en verksamhet för att ge värde till forskning och forskare, specifikt att göra det lättare för forskare att fokusera på det de är bra på, det vill säga forskning. En forskares huvudsakliga uppgift bör vara forskning – att generera kunskap och hitta lösningar, inte administration, säger Judy.

Som startup behöver scientify RESEARCH talanger i alla riktningar, men den viktigaste egenskapen de letar efter är en can do-attityd. Som Judy ser det har de en utmaning de måste lösa.

Medgrundare Kate Gardner och Judy Mielke

Eftersom företagets kärna är en databas behöver de webbdesigners och människor som kan hantera big data. Kommunikationsexpertis är också avgörande för alla företag, inklusive scientifyRESEARCH. Men dessa är inte den enda expertis som de letar efter.

– Vi behöver människor med passion, passion för de kunder vi servar, grundläggande nyfikenhet och vilja göra en förändring, säger Judy.

För att hitta dessa talanger använder man olika källor som sociala medier, Jobbsprånget, Switch to Sweden och Erasmus plus. Man får även in spontanansökningar. Judy gillar verkligen att arbeta med studenter och med deras nya idéer. Internationella rekryteringar är en icke-fråga för henne.

– Jag har ingen preferens för nationalitet, när jag har en sökande ser jag personen. Den bästa erfarenheten av att arbeta med internationella talanger är att det hjälper dig att eliminera några av dina fördomar. Du har alltid några, men jag har insett genom processen att detta är det bästa sättet att bli av med dem. Att öppna upp mitt sinne har varit fantastiskt!

För doktorander och forskare som vill öka sina chanser att bli anställd av företag i Sverige är en nyckelfaktor att närma sig branschen med ett öppet sinne och ett unikt perspektiv. Trots vissa utmaningar som företag möter när de rekryterar internationella talanger, såsom osäkerhet i visumprocessen och svårigheten att hitta lämpligt boende, särskilt i Stockholm, är Judy fortfarande en entusiastisk förespråkare för företag att arbeta med internationella talanger.

– Det finns så mycket att vinna, så bara gör det. Du kan verkligen bredda ditt perspektiv.

Judy Mielke

Judy menar att företag verkligen kan vidga sina vyer och utnyttja den mängd nya idéer och erfarenheter som kommer med internationella talanger. Detta kan leda till nya innovationer, tillväxt och en övergripande konkurrensfördel. Med rätt stöd och resurser kan företag övervinna utmaningarna och skörda de många fördelarna av att arbeta med olika individer från hela världen. Det kanske inte alltid är lätt, men belöningarna är väl värda ansträngningen.

– Jag önskar att akademi, industri och internationella talanger bara skulle samarbeta mer, jag menar, prova det, det är verkligen fantastiskt, avslutar Judy.