Hur investerar vi en hållbart i framtid? Vi går många stora globala utmaningar till mötes, och investeringar i framtiden har aldrig varit viktigare. Det handlar om hur vi kan mäta potentialen i ett företag ur en hållbarhetsaspekt – inte bara ekonomiskt utan också miljömässigt och socialt.

Ur programmet Anna Ljungdahl, Industrifonden: Makroperspektivet – hur kom hållbarhet upp på agendan?

Catharina Sandberg, LEAD: en ny modell för att beräkna koldioxidutsläpp

Anna Björklou, Epishine: Hållbarhet som vision för att attrahera kapital

Boel Rydenå-Swartling, Sustaintech: Att investera hållbart

Matilda Eriksson, forskare Stockholms Universitet: Familjesituationen bakom startup-entreprenören

Mattias Weinhandl, investerare

Magnus Andersson, investerare

Christoffer ”Tjoffe” Sjögren, investerare och VD Städarna

Gunilla Åberg, investerare och VD på NEXT

Moderator: Maria Björk-Hummelgren, Östsvenska Handelskammaren