Att driva ett Scaleup-bolag är att driva en förändringsresa. Nya utmaningar och behov av förändring gläntar runt varje hörn och med det också nya möjligheter, både för bolaget i stort och för dig som grundare men även för dig som medarbetare som ges möjlighet att kliva på en “karriärrulltrappa”.

Frågor man som Scaleup söker svar på kan vara: Hur bygger vi framtidens organisation? Hur och när bör vi gå från VD till ledningsgrupp? Hur attraherar vi rätt kompetens? Och hur attraherar vi kapital, vad letar investerare efter?

På Scaleup day var målsättningen att ge kunskap om alla dessa områden, träffa bolag som har gjort eller just nu satsar på sin tillväxtresa, samt ge möjligheten att delta på ett mindre rekryteringsevent. Här finns presentationerna från dagen samlade. Ni kommer få ta del av intressanta föreläsningar som leds av Linköpings universitet, ni får träffa spännande entreprenörer, ledare och investerare.

 

EUs taxonomins för hållbar omställning

Victor Snellman, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, tar med oss på en resa om taxonomins roll i den gröna omställningen.

Teodor Hovenberg – VD och medgrundare av Envista

Maria Bolin – Energiklustret

VD för Utvecklingsklustret Energi. Ett utvecklings- och investeringsbolag med fokus på att bygga ett stabilt och hållbart energisystem med hjälp av att samarbeta och investera i startups. Maria berättar om rollen som strategisk och finansiell investerare och vikten av att bygga hållbara startups.

Liam Hardey – VD och medgrundare av Cellfion

Liam Hardey berättar om sina spännande bolag och delar med sig av sina erfarenheter av att ta in kapital.

Jason Martin, Linköpings universitet

Jason är managementforskare på Linköpings universitet med fokus på organisationer i förändring. Jasons tema för dagen är ledarskap för lärande – konsten att balansera utveckling och implementering i organisationer.

Daniel Kindström, Linköpings universitet

Daniel är Professor i industriell marknadsföring på Linköpings universitet. Daniel delar med sig av sin forskning gällande SME-tillväxt och de utmaningar tillväxtresan bjuder på.

Anders Parment, Stockholm Business School

Anders Parment är generationsforskare, författare och samhällsdebattör. Arbetar med frågor kring framtiden och hur nya generationer är med och formar den, något han praktiserar till vardags som lärare och forskare vid Stockholm Business School. Anders fokus under Scaleup day är Employer Branding – vad attraktiva arbetsgivare gör och vad som gör arbetsgivare attraktiva.

Anders Jacobson, NEXT

Anders Jacobson är grundare av Linköpingsbaserade NEXT, delar med sig av erfarenheter och insikter från en nästan 30 år lång entreprenörsdriven berg-och-dalbana. Till sist stod alla stjärnor rätt och det blev en resa från det lilla bolaget med sju anställda till en internationell koncern med 120 anställda i tre länder.