Med hjälp av olika IoT-tekniker samlar företaget Innoviable in analog data från olika tillämpningar som mäter temperatur, läckage, fyllnadsgrader etc. Företaget startades år 2019 och befinner sig i västra Jämtland vilket för dem innebär färre samarbetspartners i närområdet. Därför går de nu med i IoT world i hopp om att hitta ett nytt sammanhang och nya möjligheter. 

Innoviable baserar sina metoder på kundernas behov och jobbar därmed med många olika tekniker. Bland annat behandlar de data från avfallshantering och till vilken grad sopkärlen är fyllda, för att slippa tomma körningar. För detta har de testat olika LPWAN-tekniker men har nu fastnat för MIoTy. Detta är ett system som är enklare att sätta upp och mer kostnadseffektivt. De har kunnat skicka data inifrån slutna metallkärl och kommit runt processen med att dra ut en antenn från kärlen. Innoviable har även lösningar för 6LoWPAN på 868-bandet med både mesh och positionering.

Innoviable erbjuder ett sensornät i Åre där kunder kan testa olika applikationer med hjälp av MIoTy. Nätet täcker hela byn och det som går att testa är temperatur, läckage, ljus och fyllnadsgrader. I alla dessa funktioner fokuserar Innoviable mycket på behovsbilden och välkomnar alla företag att kontakta dem med sina behov. 

“Vi är alltid intresserade av att veta vad kunderna har för behov och hur vi kan lösa det på ett kostnadseffektivt sätt. Därför provar vi nya tekniker hela tiden,” säger Simon Oest, Innoviable. 

Deras affärsmodell bygger på att allt säljs som en tjänst, kunden betalar för data och inte hårdvara. Innoviable själva äger alltid hårdvaran vilket skapar en cirkulär affärsmodell. Kunderna behöver inte köpa ny teknik, utan de köper en fullständig tjänst. Innoviable strävar efter att bygga en hållbar IoT-plattform och ser IoT World som en möjlighet till att fortsätta utvecklingen.

 

Simon Oest, Innoviable