Martin Mileros är doktorand vid Linköpings universitet där han forskar om den digitala nollpris-ekonomin (gratisappar) vilken bland annat baserar sig på persondata, användarens uppmärksamhet samt kreativa verk.

“Som en del av min studie ingår att samla användarerfarenheter via enkäter och intervjuer. Jag skulle därför vara mycket tacksam om du vill ta dig tid (ca 5-10 min) att besvara ett antal frågor, vilka syftar till att ge en bättre förståelse kring konsumenternas för- och nackdelar inom denna typ av ekonomi.”

Delta i studien!

 

Frågekategorierna består av:

1) Facebook

2) Gratisappar

3) Tid & Reklam

4) Kostnader

När du är klar så skickar du in dina svar via “Skicka”-knappen längst ner.

Alla svar är anonyma och ingen persondata sparas av Martin Mileros.

Martin Mileros forskningsstudie gratisappar

 

Du får gärna dela med dig av enkäten till dina vänner via följande länk: https://forms.gle/TJQyocqKetqjb2xG9

 

Tips, om du använder mobil så ha den i liggande läge när du besvarar frågorna så att alla svarsalternativ syns.