Den 27 juni fick Cyberlys nätverk besök av Per-Albin Johansson från stiftelsen Tryggare Sverige. Temat för dagen var stiftelsens arbete med att cybersäkra våra barn och unga genom spelplattformen Hackshield.

Per-Albin, projektledare Tryggare Sverige, besökte Linköping i samband med Code Summer Camp och under dagen fick Cyberlys nätverk möjlighet att lyssna in och lära sig mer om Tryggare Sveriges arbete med Hackshield.

Hackshield är ett nederländskt koncept som bygger på en spelplattform där barn och unga får möjlighet att testa sina cybersäkerhetskunskaper. I spelet finns det flera utmaningar kopplade till cybervärlden som barnen får ta sig igenom.

  • I Nederländerna är Hackshield redan ett stort etablerat koncept. De barn som tar sig långt i spelet får möjlighet att belönas av sin kommun eller till och med borgmästaren i kommunen, förklarar Per-Albin.

I Sverige är Hackshield etablerat i Helsingborg kommun, Värmdö kommun, Ängelholm kommun och med AcadeMedia, men det finns stora planer på att utöka verksamheten ytterligare. En kommun som deltar i projektet får betala ett månadsbelopp baserat på antalet invånare i kommunen. Skolorna i kommunen får sedan handledning av stiftelsen för att komma igång att arbeta med spelet i sin undervisning. Per-Albin berättar om att det finns en stor problematik kopplat till ansvarsfördelningen i cybersäkerhetfrågor för barn och unga.

  • Det finns ett gap gällande ansvarsförhållande, där lärarna ofta ser det som föräldrarnas ansvar att prata med sina barn om vad de gör på nätet, medan föräldrar tycker att det är lärarnas ansvar.

I förlängningen handlar Hackshield även om att utbilda föräldrar, men också äldre personer som ofta är en utsatt målgrupp med låg digital mognad.

  • I spelet finns det inbyggt olika utmaningar som ger barnen möjlighet att lyfta blicken till sin hemmiljö. De kommer att vilja dela med sig av sina nyförvärvade kunskaper och prata om spelet runt matbordet med sina föräldrar. De uppmuntras också till att hjälpa far- och morföräldrar kring cybersäkerhet.

Den äldre målgruppen är något som Tryggare Sverige kommer att arbeta mer med framöver. I Nederländerna har barn och unga fått möjlighet att besöka äldreboenden för att sprida kunskap om cybersäkerhet och inom kort kommer Tryggare Sverige börja arbeta med e-sportgruppen Silver Snipers.

  • Vi ser fram emot att sprida våra kunskaper vidare för att göra nästa generation säkrad för kommande cybersäkerhetsutmaningar, sammanfattar Per-Albin.

Vill du veta mer om Tryggare Sverige och Hackshield? Kontakta Per-Albin Johansson:

peralbin.johansson@tryggaresverige.org

073-503 61 18