Den regionala startup-scenen röner allt mer uppmärksamhet nationellt och internationellt. Våra bolag håller inte bara hög teknikhöjd, de lyckas också etablera sig på en global marknad med affärsmässigt intressanta erbjudanden – i högre fart och med förhöjd frekvens.

Under senare år har ett flertal bolag kopplat till några av våra tillväxtbranscher börjat etablera sig, bl a inom medtech, energi samt agtech. Många av bolagen är sprungna ur vår regionala företagsinkubator LEAD.

Inom medtech har AMRA under flera år uppmärksammats med sin lösning för precisionsmedicin som utmanar den gamla standarden kring BMI. S2Medical har uppmärksammats för sin lösning kring konstgjord hud, och Lincocare för sina artificiella hornhinnor. Dynamic Code är också ett av regionens företag som under senare tid fått sitt riktiga genombrott, och som 2020 utsågs till årets tillväxtföretag på Techarenan, med motiveringen att de anses stå inför en exponentiell tillväxt. Under våren 2020 tilldelades PU Sensor och Celluminova 3,4 respektive 4,3 miljoner kronor för sina arbeten kopplat till riskbedömning av trycksår samt detektion av cancerstamsceller.

Inom energiområdet har Epishine rönt stor uppmärksamhet med sina organiska solceller som både kan använda ljus från inomhus belysning och solen för att omvandla den till elektricitet. Bolaget tog i början av året in en investering på 30 miljoner kronor i riskkapital för att accelerera produktutveckling och försäljning. Ligna Energy, sprunget ur forskningen vid Campus Norrköping har utvecklat en ny och banbrytande energilagringsteknik där batterier trycks av restmaterial från skogen. De första elektroderna har nu producerats industriellt i en tryckpress för elektronik i Ebbepark, Linköping Science Park. Framöver ska träbatterierna testas i ned framväxande stadsdelen Ebbepark där de ska lagra energi från solcellerna på taken och distribuera den till elbilsladdarna i parkeringsgaragen i området – en del i en framväxande testbädd.

2019 året tilldelades Östergötland sitt tredje Vinnväxt-initiativ, Agtech2030. Regionen har en stark jordbrukssektor, och kombinerat med ett starkt ICT-kluster, så skapas förutsättningar för att sätta nya banbrytande innovationer på marknaden för framtidens livsmedelsförsörjning och digitaliserade jordbruk. Två av bolagen som nått stort genomslag är Skira och Agriopt. Skira utvecklar en plattform där lantbrukare kan köpa och sälja spannmål, där målet är att skapa en ökad transparens och trygghet för lantbrukaren. Med hjälp av Skira kan de sedan analysera data för att bättre planera sina spannmålsaffärer. Skira är ett LEAD-bolagen som de senaste åren vunnit flera priser, bland annat regionsfinalen av DI Digital Startup Tour och regionalfinalen av SKAPA-priset. Agriopt utvecklar en digital assistent för att bedriva en hållbar och effektiv växtodling genom skräddarsydd AI som kombinerar insikter i data med lantbrukarnas egna erfarenheter. LEAD-alumnen Agricam har skapat en helhetslösning som ökar produktionen och samtidigt minskar kostnaderna för mjölkbönder. Under 2020 tilldelas de SKAPA-priset för sin innovation Bacticam, som detekterar bakterier i mjölkprover med hjälp av en mobilkamera och AI. Detta gör att bönder och veterinärer kan se mönster i bakteriefördelningen på plats, utan att proverna behöver lämna gården.

LEAD Business Incubator – grogrunden för regionens framtidsföretag

Den regionala företagsinkubator LEAD ägs av Linköpings universitet, och medfinansieras Linköpings och Norrköpings kommuner, har ett starkt track-record. LEAD har blivit kända nationellt för att leverera framstående deeptech-bolag. Dessa definieras i form av att de har en idé, applikation eller verksamhet är uppbyggd kring en unik, differentierad, ofta skyddad eller svårreproducerad teknisk eller vetenskaplig lösning. Eftersom deeptech-startups i större utsträckning har unika ideér med större möjlighet till uthålliga konkurrensfördelar på en global marknad och därmed potentiellt större tillväxtpotential har de en särskild relevans utifrån LEADs uppdrag.

De bolag som sitter på LEAD för närvarande har många av dem en blandning mellan hårdvara med mjukvara – och ren mjukvara. Flertalet har AI och smarta algoritmer som en del av sin lösning. Digitala assistenter och IoT-lösningar är också välrepresenterade.

Sedan starten på 33-listan har Linköping/Norrköping haft en bra närvaro på 33-listan. Inte mindre än 30 bolag har varit placerade på listan under åren. Vissa år har vi haft inte mindre än 5 av 33 bolag från vår region representerade. Linköping är starkt när det gäller att skapa kunskapsintensiva bolag inom en rad områden och det finns en stark historik av entreprenörskap vilket också skapar förutsättningar för nya startups.

Linköpingsföretag på 33-listan genom åren