Outby erbjuder ett digitaliserat och helt integrerat boknings- och betalsystem för unika paketupplevelser på vinterdestinationer. Spårkort, stugbokning, alpinåkning och vandringsleder – allt tillgängligt inom bara ett par få klick, med helt automatiserad fördelning av aktörernas intäkter. Outby sätter sin prägel på marknaden med fingertoppskänsla för ingenjörskonst och ett öra för verklig kundnytta.

Det finns många goda exempel på hur pandemins begränsningar av samhälle och sociala sammanhang har drivit på teknisk innovation. Outby är ett av dem. Allt tog sin början i hemmakontorets miljö, i en diskussion mellan Tobias Konradsson och Lars Nelson om betalning och kontroll av spårkort. Duon blev en trio när Björn Carlson anslöt sig och tillsammans grundade de Outby. Björn studerade Industriell ekonomi i Linköping och är uppvuxen i samma stad. Studierna tog honom till både England och Tyskland men han återvände hela tiden till sin hemstad och så småningom till ett jobb på Saab. Han är en friluftsmänniska sedan långt tillbaka, och tycker mycket om skidåkning. Björn, Tobias och Lars längtade efter en större enkelhet i fjällsemestern, från bokning av boende och spårkort till att hitta aktiviteter på plats. Samhällets ökade omfattning av digitalisering gav ytterligare fart åt affärsidén.

 • Plötsligt stod stjärnorna rätt och jag valde att förverkliga drömmen att bli företagare, inleder Björn. När Lars, med goda kontakter inom skidvärlden, och Tobias, en innovativ och kunnig ingenjör från Saab, ville starta ett bolag så fanns plötsligt förutsättningarna för att våga ta det klivet.

Erfarenheterna från Saab att driftsätta ny funktion, ge god support och att identifiera kundernas verkliga behov kom väl till pass i bolagets inledande skede. Introduktionen av lösningen tog snabbt en oväntad vändning.

 • Vi fick ett varmt mottagande och snabbt flera nya kunder. Vår nära dialog med kunderna gjorde att vi snabbt fick nys om fler angenäma problem att lösa. Vi upptäckte att kunderna hade fler produkter att paketera och sälja, som deras gamla affärssystem inte kunde hantera på ett smidigt sätt.

Arbetet tog genast full fart med sikte på att bygga ut och optimera en lösning som integrerade inte bara spårkort, utan också till exempel alpinåkning, boende, vandrings- och skoterleder. Den integrerade systemlösningen har provkörts för första gången under 2022, till mycket gott mottagande.

 • Redan inför den senaste vintersäsongen kunde vi erbjuda en komplett lösning för en skidanläggning – och vi hade lyckats med det på rekordtid. Vad fanns nu kvar att göra? Jo, vi är ju också ofta gäster hos de kunder som vi jobbar med och vi vill själva kunna boka hela besöket vid ett samma tillfälle. En ”one-stop-shop” är bra för både anläggningen och gästen. Det snabbaste och lättaste sättet för kunderna att erbjuda det är att skapa samarbeten. Vi lade till en funktion för att fördela intäkter mellan aktörerna och vips hade vi lagt en sista stor pusselbit för en helt unik lösning att skapa destinationer genom samarbeten.

En egenskap som formar kärnan i verksamheten är det starka utvecklingsdrivet, oavsett roll i bolaget. Det innebär att vägen mot lösningen ställer höga krav på kundkännedom och att lyssna in faktiska behov, ofta mellan raderna på det som uttrycks.

 • Ofta får vi förslag och goda idéer direkt från våra kunder. Det är bra för att det ger oss viktig information om vilka problem vi behöver lösa. Vårt jobb är sedan att uttrycka det i behov som löser många kunders problem samtidigt. Lyckas vi med det så kan vi fortsätta att skala bolaget samtidigt som vi utvecklar ett system som kunderna tycker om och uppskattar. Vår kundkontakt präglas av nära samarbeten, där vi både tillsammans med den eldsjälsdrivna föreningen, den kommersiella föreningen eller kommunala fritidsavdelningen hittar lösningar.

2022 innebar stor tillväxt och expansion för Outby. Förutom mjukvarulösningen, lanserades också tre hårdvarulösningar. Outby Gate 3.0 är en integrerad grind för inpassering till t.ex skidliften eller cykelparken; det fysiska Outby-kortet som gör passagen lätt genom grinden; samt direktköpsskylten som öppnar upp destinationer för spontana besök.

 • Idag har vi 45 anslutna anläggningar, ett antal som förhoppningsvis ökar inför säsongen 2024. På produktsidan utmanar vi redan de etablerade systemen. Grinden som vi lanserat utvecklades på rekordkort tid och är otroligt stabil med tanke på vilken ung produkt det är. Där har vi haft stor nytta av höjden av ingenjörskompetens inom bolaget.

Att skala upp ett bolag är många gånger utmanande. Outby har på kort tid vuxit från en grupp på tre till dagens verksamhet som är 7 personer stark. Tidigare fanns ingen information som inte nådde de andra, så fort någon fick ett telefonsamtal följde alla indirekt med på tråden. Att se till att informationen går ut till alla på rätt sätt och i rätt tid är en av utmaningarna i tillväxtresan.

 • Vi arbetar för att bli mer proaktiva och inte överraskas av sådant som i det småskaliga skedde av sig självt. En insikt vi fått med oss är att snabb skalning ställer krav på den interna kommunikationen och att alla känner sig delaktiga.

Inför planeringen att växa organisationen blev de tipsade om att ansluta sig till Swedish Scaleups, något som betytt ett stöd i att få all nödvändig struktur på plats.

 • Swedish Scaleups har inneburit ett stort stöd genom hela tillväxten, i allt från juridiskt stöd och HR-frågor till goda erfarenheter och tips från programmets coacher och andra anslutna bolag i samma sits. Vi är nu ett år in i programmet som tog sin start med Investment Readiness/IRP-processen under maj-augusti 2022. Tillväxtprogrammet har ett mycket strukturerat sätt att arbeta med kapitalanskaffning som bygger upp en säkerhet och beredskap hos oss som är nya inför det.

Swedish Scaleups kan erbjuda hjälp på många plan genom ett bolags tillväxt, till exempel genom att utveckla och bygga ut affärsmodellen inför en pivot eller ge stöd i dialoger med investerare. Men programmet kräver en stor insats i tid och att verksamheten först kan stå på egna ben.

 • Den tekniska högskolan och innovationsklimatet skapar en gynnsam miljö i Linköping. Här finns ett omfattande nätverk och stödsystem för nya entreprenörer och gott om möjligheter för innovativa bolag att hitta rätt kompetens.

Outby står inför ett starkt år med en tillväxt på 50%. De har börjat blicka på grannländerna med en eventuell europeisk expansion på kartan inom fem år.

 • Tillväxten har gett Outby en kompetensbredd och genom det stöd som bolaget har fått från Linköpings innovationssystem har vi kunnat behålla och förfina vårt gemensamma fokus och driv framåt.

De tre bästa erfarenheterna av Swedish Scaleups:

 1. Utbytet mellan de anslutna bolagen och då inte minst de informella samtalen som skapar ett gemensamt sammanhang.
 2. Stödet från programmets coacher, som har både ett stort nätverk att ansluta till och lång erfarenhet från eget entreprenörskap.
 3. Innovationsmiljön i Linköping, som gör staden till en framstående plats att verka i och utgå ifrån.

Det här är Outby:

Produktbeskrivning: Bokning- och betalningssystem för uteaktiviteter

Grundades: 2020

Omsättning: 1.5 miljoner (2022)

Plats: Linköping, Hybrid

Anställda: 7 st