Eva Vollmer i diskussion med övriga deltagare på utbildningen i Cybersäkerhet
Eva Vollmer är kundansvarig på Dazoq, en startup som erbjuder ett effektivt verktyg för energieffektivisering för företag. Tillsammans med en kollega som är utvecklare har Eva deltagit i cybersäkerhetsutbildningen som Cyberly paketerat tillsammans med Linköpings universitet tack vare finansiering från Tillväxtverket.

 

– Kursen har gett oss bra inblick i vad man ska tänka på avseende cybersäkerhet, både vad beträffar produktutveckling och verksamheten i stort. Vi har fått förståelse för hur man konkret arbetar med att  kartlägga hot och hantera risker. Det var värdefullt för oss att få gå den tillsammans, då vi nu har en gemensam syn på hur vi tar oss an frågan och implementerar den i vår verksamhet både ur ett utvecklings- och ett affärsperspektiv.

 

– Cybersäkerhet är verkligen en verksamhetsfråga som berör alla delar av organisationen och vi är glada för att ha fått med oss den på vår resa i ett tidigt skede.

 

– Under kursens gång har vi också haft glädje av att träffa representanter från andra företag som har liknande utmaningar, men befinner sig i olika faser och olika branscher. Vi har diskuterat och bollat uppgifter med varandra, vilket har bidragit till ytterligare kunskaper och dessutom breddat vårt nätverk i Östergötland. Vi rekommenderar varmt denna utbildning för var och en som vill öka sin förmåga inom cybersäkerhet.
– Tack för en superspännande och givande kurs! Det uppskattas verkligen, avslutar Eva.

 

Detta var andra gången som Cyberly hade möjlighet att erbjuda utbildningen och planen är att den ska vara återkommande varje termin framöver. Missa inte nästa utlysning till en kostandsfri insats genom att anmäla dig till Cyberlys nätverk.