Med hjärta i visionen att minska våldet i samhället tar Framvik Produktion sikte på nya marknader utanför Sverige. Framvik erbjuder världsunik innovationskraft: VR-träning för konfliktsituationer med deras simulator D-escalator.

Framvik startade sin resa i Create Business Incubators förinkubator SörmX, där de även blev utsedda till Årets SörmX bolag. Därefter har de fått fortsatt stöd med sin tillväxt genom Creates inkubation och Swedish Scaleups.

Framvik Produktion tränar människor i konflikthantering genom sin simulatorn D-escalator där verkliga scenarier spelas upp. Maria Bauer, grundare av Framvik, är landets främsta föreläsare om hot och våld på jobbet. Hon har länge utbildat personer i bemötande och konflikthantering, men hon kände att det aldrig riktigt gick hela vägen. Personer behövde få träna i riktiga situationer och inte bara få kunskaper i det teoretiska. Hon såg att oavsett hur mycket de tränade i bemötande och olika förhållningssätt så blev människor ändå stressade och glömde allt de lärt sig när de träffade en arg person. ”All kunskap bara flög ut genom öronen, vilket var otroligt frustrerande både för dem och mig.” Det är i frustration som magi uppstår, och det stämde även denna gång.

– Min kollega fråga mig om vi inte kunde göra en virtual reality-upplevelse av utbildningen, varpå mitt svar såklart var ja. Däremot var jag osäker på hur vi skulle gå tillväga. Teamet bestod av mig som våldsexpert och min make som är kriminolog och socionom. Svaret blev att utöka teamet med en VR-utvecklare.

Maria Bauer, grundare och våldsexpert

Därefter kunde de för första gången utbilda människor i farliga och verkliga situationer, utan att personen hamnar i fara fortsätter Maria. Framvik har tidigare fått stöd genom Swedish Scaleups i programmet tillväxtsupport. Där var en av stödinsatserna Investment Readiness Process (IRP).

– Det blev en brytpunkt för oss. Man genomlyste verkligen företaget och gav insikter i hur vi som litet företag förstår investerarnas horisont säger Axel Fors, VD.

Framvik kommer nu att satsa på att gå internationellt och kände att det var en självklarhet att vända sig till Swedish Scaleups för att få stöttning i dessa frågor. De har redan startat upp och jobbar nu med resultaten från den utvecklingsdialog som genomförs i samarbete med Almi Stockholm Sörmland.