Fredrik Landberg, Sylog Öst, och Tommy Andersson, Försvarsmakten.

Den 17 april hölls en öppen nätverksträff tillsammans med Cyberly. Under träffen pratade Fredrik Landberg, Sylog Öst, och Försvarsmakten kopplat till cybersoldaternas arbete.

Fredrik Landberg pratade om sin egen resa genom IT-regementet inom Försvarsmakten till att han landade som konsultchef inom IT på Sylog Öst. Han beskrev också hur Linköping med alla företagen inom Cyberlys kluster blivit en kraftfull hub inom säkerhet, vilket är en stor bidragande faktor för Sveriges försvar. Fredrik summerade vikten av alla bolags cybersäkerhetsarbete:

  • Det handlar inte längre om att skydda datorerna utan att skydda samhället.

Därefter pratade Tommy Andersson om Försvarsmaktens arbete och hur man går tillväga för att bli cybersoldat.

  • Det går att börja sin resa till att bli cybersoldat direkt efter gymnasiet. Det finns en process likt värnplikten, men som inte är lika fysiskt krävande. Utbildningen är nämligen mer teoretisk och en blandning av både utbildning på KTH samt internt inom Försvarsmakten.

Det blev en förmiddag med mycket intressanta diskussioner från de deltagande bolagen. Tack för ert deltagande på träffen!