Linköping Science Park har fått i uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att göra en förstudie i syfte att studera regionala flaggskeppsprojekt. Syftet är att bygga kunskapsunderlag som kan delas med fler i syfte att säkra svensk konkurrenskraft. Genom uppdraget ges Linköping Science Park förutsättning att stärka verksamhetens kunskap i frågorna liksom bidra till att Sverige får möjlighet mobilisera sig och bidra till den samhällstransformation och kompetensförstärkning landet behöver.

Förstudieprojektet handlar om att bygga ett kunskapsunderlag om vad s k regionala flaggskeppsprojekt kan vara och hur de kan upprättas. Utgångspunkten är att regionala flaggskeppsprojekt kan bidra till att öka omställningsförmågan i samhället genom införande av nya lösningar, ny teknik och nya affärsmodeller. Genom att sjösätta regionala flaggskeppsprojekt får regionala innovationsekosystem genom samverkan möjlighet att öva upp sin förmåga till omställning i tillväxtskapande syfte.

– Förstudien ger oss inte bara en förutsättning att stärka verksamhetens kunskap och lärande på detta området, vi ges också möjlighet att vara med och dela kunskaper och erfarenheter som vi byggt upp över tid, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Genom de breda plattformar och nätverk vi besitter kan vi också skapa nationella arbetsgrupper med bred representation och säkerställa att våra resultat kommer ut till rätt målgrupper.