Varje år äger en av världens största mässor kring Smart City rum i Barcelona. Hit vallfärdar deltagare för att träffa de mest innovativa företagen, myndigheterna och organisationerna.

Smart City World Expo är en plats där städer och teknologi möts och där man kan diskutera och mötas kring hur vi ska hantera den snabbt växande befolkningsmängden och urbanisering och landsbygd – allt för att hitta klimatsmarta sätt att leva nu och i framtiden.

Egen monter i nordiska paviljongen
IoT Sverige arbetar just nu med att hitta vägar att ta med sig projekten ut i världen för inspiration och kunskapsinhämtning. Eftersom vi arbetar med innovativa IoT-projekt är det viktigt att följa utvecklingen i omvärlden så att vi vet vilka teknologier och erövringar vi har att förhålla oss till. Ett led i detta är att IoT Sverige genom Cleantech Scandinavia kommer att ha en monter i den nordiska paviljongen som Cleantech Scandinavia är värd för i Barcelona.

Ta plats med ditt projekt
Nu kan DITT projekt hänga med IoT Sverige till Barcelona den 14–17 november genom ett unikt erbjudande som IoT Sverige har till alla sina projekt och projektägare. Du kommer att kunna köpa din entrébiljett till rabatterat pris genom IoT Sverige. Genom att vara en del i vår delegation får du tillgång till information och tips om hur du kan delta i mässan men också många tillfällen till nätverkande över gränserna både inom och utom Norden. Här kan du läsa mer om den nordiska paviljongen.

Du får plats i IoT Sveriges monter
Det är viktigt att du markerar när du köper din biljett att du är en del av IoT Sverige (det kommer att finnas en checkbox på anmälan för detta). Du förväntas finnas med i det officiella programmet i IoT Sveriges monter dessutom, mer om vad detta innebär kommer senare, men du ska finnas på plats med ditt projekt på vissa tider och då informera om vad ni gör. IoT Sverige kommer att ta med de projekt som deltar i vårt officiella program i montern.

Du kan också anmäla ditt projekt till World Smart City Awards – vem vet kanske ni får pris under mässan?

Detta är ett utdrag från en artikel som finns att läsa mer om på IoT Sveriges hemsida.

 

Om någon inom IoT Worlds nätverk planerar att åka – kontakta Ulrika Johansson.