Att vara effektiv handlar inte bara att om att göra många saker utan även rätt saker. Vi är många som dagligen skriver in uppgifter i datorn eller flyttar information mellan olika system. Men finns det inte bättre saker att göra?

Vad kan egentligen lösas automatiskt och hur kommer man i så fall dit?

Compentia och UCS Mindbite kommer att visa konkreta exempel på hur företag har revolutionerat sina verksamheter genom att låta system läsa in och flytta uppgifter mellan olika system, istället för att du gör det.

Seminariet riktar sig till dig som har flera olika system i din verksamhet idag men även dig som är nyfiken på vad personalen faktiskt kan slippa göra.

Ladda ner slides från Compentia här

Ladda ner företagstips här