large scale PV Power Booster Line
PV Power Booster Line. Foto: Evolar

Vi har tidigare berättat om deeptech-bolaget Evolar, som är verksamma i Swedish Scaleups. Sedan vi sist sågs har det hänt mycket. Bolaget har hamnat på Ny Tekniks 33-lista. Fördubblat antalet anställda. Och inte minst byggt sin 2 500 kvadratmeter stora produktionspilot i Uppsalastadsdelen Ultuna. Nästa steg är kommersialisering.
– Vår produkt är en komplett fabrik som innehåller processer, utrustning och licens för att bedriva tillverkning av Power booster, säger Kathrin Theelen, COO och en av Evolars fem medgrundare.

Det är fem tidigare kollegor från Solibro, flera med över 30 års branscherfarenhet från solceller, som grundat Evolar.  Affärsidén går ut på att boosta solenergi. Det gör de med det syntetiskt framställda materialet perovskit, som av många ses som den mest sannolika plattformen för nästa generations solceller, och en egenutvecklad teknik som förbättrar solcellernas verkningsgrad.  PV Power Booster Line är lösningen som tillhandahåller 25% mer elektricitet än konventionella solceller.

Marknaden finns i Europa
Att solcellsmarknaden fått ett enormt uppsving de senaste åren har nog inte undgått någon. Allt fler konsumenter efterfrågar gröna alternativ för sin energiförbrukning, och försäljningen av solpaneler har skjutit i höjden. I dag återfinns den största produktionskapaciteten för solpaneler i Kina.

Europa har idag har närmare 7 GW produktionskapacitet. Flera tongivande aktörer, däribland Europeiska kommissionen, ligger bakom European Solar PV Industry Alliance som verkar för att skyndsamt skala upp den europeiska kapaciteten. Målet är att redan 2025 ha en årlig produktionskapacitet på 30 GW. Det kommer alltså att krävas omfattande satsningar inom EU för att nå upp till den ambitiösa målsättningen och det är i det sammanhanget Evolar kan verka.

Kathrin Theelen Evolar
Kathrin Theelen. Foto: Evolar

En fördubbling av antalet anställda
Samtidigt som bolaget siktar på att sälja sin PV Power Booster Line arbetar man aktivt på att vidareutveckla tekniken. Under den rekryteringsvåg man genomfört under 2022 har bland annat produktionstekniker, process- och forskningsingenjörer samt kommersiell organisation kommit på plats och utgör nu en personalstyrka på 35 personer.
– Vi kan nu erbjuda våran PV Power Booster Line  –  en hel fabrik –  till våra kunder, berättar Kathrin och fortsätter:
– Det tar tolv till arton månader att etablera en av våra fabriker. När det blir aktuellt med leverans behöver personalstyrkan växa ytterligare.  Vi kommer ha kunder internationellt och behöver då personal som kan tillbringa tid på plats hos kunden.

En kundinvestering kommer ligga på flera miljoner euro.
– Vi behöver ständigt se över affärsplanen och vad som ska hända nästa sex till arton månader.  Det som passar väldigt bra med Swedish Scaleups är att vi får individuell rådgivning, summerar Kathrin.

Swedish Climate Startup Map
Evolar av ett av bolagen på Swedish Climate Startup Map, ett initiativ som syftar till att lyfta innovativa startups som utvecklar tekniker och produkter som bidrar till den gröna omställningen