Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop: Utbildar vi hållbara ingenjörer?

  • 31 January, 00:00

IVA Studentråd tillsammans med IVA Öst bjuder in till seminarium på tema Den hållbara ingenjören. Vi välkomnar till ett samtal om ungas mentala hälsa med fokus på senare delen av studietiden och första tiden i arbetslivet.

Idag pratas det mycket om att stress, press och mental ohälsa ökar hos studenter och unga vuxna. På denna workshop djupdyker vi i ämnet. Forskning visar dessutom att svår långvarig stress under studietiden kan ge mindre engagemang och minskad professionalitet i det framtida yrket. Varför ökar mental ohälsa bland studenter och unga vuxna, vilka förebyggande lösningar kan genomföras och vems ansvar är genomförandet av dessa åtgärder? Vilka verktyg behövs för ett såväl hållbart studentliv som arbetsliv? Vad kan arbetsgivare som anställer nyexaminerade studenter göra vid introduktionen av nyexaminerade studenter på sitt första jobb? Vilket ansvar vilar på individen själv för sin psykiska hälsa? Detta är frågor vi vill diskutera tillsammans med studenter, arbetsgivare och skolledning.

Som bollplank i diskussionen har vi en panel med representanter från skolledning, studentkåren, studenthälsan och HR. Namn presenteras i januari.

 

Varmt välkommen!

Anna Adolfsson                                                             Fredrik Gustafsson

IVAs Studentråd                                                            IVA Öst