Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop – projektidéer IoT World

  • 18 August, 00:00
  • Dataton, Teknikringen 22, Linköping

Det finns få saker som är roligare än att skapa nytt för att bidra till en bättre värld!

Inom IoT World brinner vi för att göra detta tillsammans, och torsdagen den 18 augusti kl 8:30-12 har du möjlighet att få inspiration samt diskutera dina projektidéer med andra medlemmar i IoT World. Alla målgrupper bjuds in; näringsliv, offentliga miljöer, akademi och andra med intresse för IoT. Vi gör detta med sikte på de utlysningar som är på gång, framför allt: https://iotsverige.se/pagaende-utlysningar/aktuell-utlysning.

Som en del av IoT Worlds service-erbjudande ingår visst projektstöd till våra medlemmar. Stödet kan exempelvis bestå av bevakning av relevanta utlysningar som kan möjliggöra innovativa idéer, viss hjälp med ansökningar, stöd i konsortiebyggande, workshops och projektledning. 

Vid denna workshop blir fokus på att möjliggöra projektidéer, samskapa och ta nästa steg gällande IoT-lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

En representant från varje organisation som är medlem i IoT World får en kalenderinbjudan. Det går att vidarebefordra inbjudan till en kollega om kontaktpersonen inte kan. Det går också bjuda in fler kollegor genom att vidarebefordra inbjudan. Eventuell specialkost meddelas via mail till Ulrika Johansson ulrika.johansson@linkopingsciencepark.se

 

AGENDA:

08:30 – Frukost

09:00 – Välkommen och aktuellt IoT World

Ulrika Johansson, klusterledare IoT World/Linköping Science Park

09:15 – Information om IoT Sveriges aktuella utlysningar

Olle Bergdahl, Programchef Internet of Things Sverige

09:45 – WORKSHOP

Projektidéer

Cirka 11:30 – Summering och avslut