Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Webinar: Expanding to the UK

  • 9 June, 00:00
Sign up is closed
Är du ett svenskt företag intresserad av att träffa entreprenörer som framgångsrikt har expanderat till Storbritannien?
Välkommen den 9 juni till vårt Webinar: Expanding to the UK.
Storbritannien är en av världens största och mest inflytelserika ekonomier och den anses ofta som en inkörsport till resten av världen för svenska start-ups och SMEs. Detta interaktiva Webinar bjuder in svenska företag till att träffa framgångsrika entreprenörer för att diskutera varför Storbritannien är ett naturligt nästa steg för expansion. Webinariet kommer att bestå av en paneldiskussion och information angående vilka tjänster och typ av stöd det finns för svenska företag att ta del av när de kommer till Storbritannien.

Talare inkluderar: