Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Webbinarium: Att leda på distans med tillit och mandat

  • 14 January, 00:00
  • Zoom
Sign up is closed

Bakgrund

Det händer mycket i omvärlden som påverkar ledarskapet. Förändringstryck som är bekanta för var och en av oss uttrycks genom bland annat globalisering, pandemi, digitalisering och individualisering.

Pandemin krävde en väldigt snabb förändring av oss. När fysiska möten inte är möjliga behöver vi ställa om och leda på ett annat sätt. Hemarbete med Zoom, Teams med flera kommer i fokus. Själva har vi myntat uttrycket ”ur- och skur-konsulter” samt att det ”digitala är det normala”.

Idé

Vi genomför ett webbinarium med fokus på hur ledarskapet påverkas när detta sker i omvärlden. Vi väljer att belysa ämnet ur olika infallsvinklar med föreläsare med unika erfarenheter och färdigheter.

Genomförande

Webbinariet genomförs torsdagen den 14 januari 2021 kl 08.30-10.00 på Zoom.

UCS CENT Management stödjer utvecklingen av ledare och grupper mot full potential