Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Vad är ett starkt varumärke? Och hur kommer man dit?

  • 14 June, 00:00

Föreläsning med Claes Ekström

Claes Ekström har arbetet 25 år med varumärkesutveckling på en nationell och internationell marknad. De senaste 5 åren som strateg och delägare i en varumärkesbyrå i Stockholm och nu som egen fristående konsult i företaget Ekström & Partners. Den 14 juni kl 16 – 17 presenterar Claes vad man bör tänka på för att bygga upp ett starkt varumärke i dagens hårda konkurrens.

Presentationen kommer både innehålla teori och verkliga case.

Vi går igenom:

  • Fyra förutsättningar för starka varumärken
  • Betydelsen av att vara varumärkesorienterad
  • Positionera ett varumärke
  • Case från verkligheten