Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Väck idéer och sök finansiering – i Linköping

  • 10 November, 00:00
  • Olaus Magnus väg 35, Linköping
Sign up is closed

Välkommen på informationsmöte med InfraSweden och Smart Built Environment den 10 november i Linköping.

De berättar om sina öppna utlysningar och hur det går till att söka medel. Passa på att ställa dina frågor inför arbetet med din ansökan. Det kommer också att finnas tillfälle för att knyta nya kontakter och diskutera projektideér.

Agenda

Lunchwraps och kaffe kommer att finnas från 12.30

13.00 Välkomna, syfte och agenda​​

13.05 Om Smart Built Environment och utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken​

13.15 Om InfraSweden och utlysningen Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar​.
Gästtalare: Fredrik Hellman, senior forskare väg- och banteknik, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

13.35 Behovsdiskussioner​

13.50 PAUS​

14.00 Idéer och matchmaking​​

14.50 Nästa steg och annat på gång inom programmen​​

15.00 Tack för idag!

Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar – InfraSweden

InfraSwedens utlysning handlar om att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen. Syftet är att klara av att möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söks ska bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

Viktiga datum för InfraSwedens utlysning

Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023

Läs mer om InfraSwedens utlysning.

Digitalt samhällsbyggande i praktiken – Smart Built Environment

I Smart Built Environments utlysning kan du ansöka om medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Viktiga datum för Smart Built Environments utlysning

Utlysningen öppnar 10 november 2022 och stänger 2 februari 2023