Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Utbildningsprogram Attraktiv arbetsgivare: Att leda kompetenta medarbetare i en föränderlig värld

  • 24 May, 00:00

Detta event är en del av Chefsprogrammet Attraktiv arbetsgivare: har ni det som krävs?

Har ni det som krävs för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens i framtiden?

Att hitta och behålla rätt kompetens i företaget ses som en av de stora utmaningarna framåt, ett tillväxthinder för många och en viktig framgångsfaktor för de som lyckas.

I Almis samarbete med Linköpings universitet startar vi under våren ett program med fokus kring kompetensförsörjning. Unikt i detta samarbete är att företag och forskare/lärare möts tillsammans och skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte.

För vem?

  • Ett chefsprogram för dig som är ledare i ett företag med 5-50 anställda, alla branscher
  • Gruppen består av 8-10 tillväxtbolag från olika branscher, varje företag deltar med 1-2 personer

Vad får jag?

  • Kunskap som vilar på vetenskaplig grund för att arbeta operativt och strategiskt med att säkra den framtida kompetensförsörjningen.
  • Insyn i hur du kan samverka med studenter som genom sitt driv och nyfikenhet kan bidra med nya infallsvinklar.
  • En unik chans att utveckla dig och verksamheten tillsammans med forskare från LiU och andra ledare i länet.
  • Ovärderliga kontakter som ger nya infallsvinklar och idéer.

Hur går det till?

Programmet inleds med en kickoff där vi lär känna varandra. Fyra fysiska träffar under ledning av Almi och Linköpings universitet. Tre coachingstillfällen med rådgivare från Almi för ytterligare utveckling.

Program

Deltagaravgift

Kostnaden för företaget är 7 000 kr + moms. 2 deltagare per företag ingår.

Säkra din plats redan nu!

För mer information och anmälan kontakta:
Helene Nord, helene.nord@almi.se, tel. 013-200 728 eller
Pernilla Asmundsson, pernilla.asmundsson@almi.se, tel. 013- 200 712


 Detta är en del av Kunskapsbron, är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska unionens Regionala Utvecklingsfond.

Läs mer om Kunskapsbron här.