Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop

Utbildning i missionsdriven innovation

  • 22 November, 08:30-16:00
  • Lokal i industrilandskapet Norrköping
Sign up is closed

Vi står inför komplexa samhällsutmaningar som ökat gängvåld, en snabbt åldrande befolkning, industriutsläpp som hotar vår miljö, en livsmedelsförsörjning som inte är hållbar på lång sikt och en energiförsörjning som inte möter framtidens krav. Att adressera dessa utmaningar kräver ett nytänkande och samarbete över sektorsgränserna.

Genom att delta kommer du att få en djupare insikt i vad missionsdriven innovation innebär, varför systemtänkande är relevant, och hur vi kan skapa en gemensam referensram.

Utbildningen kommer också att ge dig möjlighet att utforska nya perspektiv kopplade till utveckling och innovation. Vi ser fram emot att bygga detta tillsammans, välkommen!

“Detta utbildningstillfälle är startskottet för
att realisera breda regionala kraftsamlingar
kring de samhällsutmaningar vi står inför.
Ditt bidrag behövs!”

Niklas Tideklev, Innovationsstrateg
Region Östergötland

Kursen hålls av Ramböll. Bakom kursen står Region Östergötland, Linköping Science Park och Norrköping Science Park. Målgrupp för kursen är aktörer inom näringslivet, civilsamhället, akademin och offentlig sektor. Utbildningen är kostnadsfri.