Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Omställningsarena med Water Wise Societies

  • 29-30 May
  • TBA

För att starta arbetet mot missionen kommer vi under vecka 22 anordna en första Omställningsarena där alla ni aktörer är inbjudna att delta för att sätta riktningen för programmet och dess programaktiviteter. OBS: preleminära datum. Vi återkommer om dag och plats.