External

Transition lab med Wave

  • 29-30 May
  • TBA

För att starta arbetet mot missionen kommer vi under vecka 22 anordna ett första Transition lab där alla ni aktörer är inbjudna att delta för att sätta riktningen för programmet och dess programaktiviteter. OBS: preleminära datum. Vi återkommer om dag och plats.