Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Megagame om klimatförändringarna

  • 21 November, 00:00
  • Live och digitalt
Sign up is closed
Under de närmaste årtiondena kommer Östergötland behöva ställa om till ett fossilfritt, hållbart samhälle som kännetecknas av god livskvalitet. Hur kan det samhället se ut och vilka vägar leder dit? Kommer teknisk utveckling att lösa problemen, behövas radikala livsstilsförändringar eller kanske både och?
Med hjälp av Climate Change Megagame utforskar deltagarna omställningens möjligheter och utmaningar för att inspirera till samtal mellan olika grupper i samhället. I vårt megagame kommer runt 70 personer från näringsliv, politik, experter och andra intresserade att för en dag spela olika roller i regionen. Utifrån intressen och resurser försöker vi tillsammans navigera regionen fram till ett gott hållbart samhälle år 2050.
Climate Change Megagame 2020 går av stapeln lördagen 21/11 9.00-17.00. Vi kommer köra en mix av live på Konsert & Kongress och digitalt [på distans].
Vi söker en så bred spridning av deltagare som möjligt och hoppas därför att du som är 15 år eller äldre och vill vara med på vår tidsresa den 21 november känner dig välkommen med din anmälan.
Eventet är kostnadsfritt och kommer till stor del vara på engelska samt följas upp av forskningsprojekt kopplade till omställningsfrågor.