External

Tekniska fakultetens Hedersdoktorsföreläsningar

  • 31 May, 10:00-12:00
  • SAL C4, C-HUSET, CAMPUS VALLA, LINKÖPING

Hedersdoktorföreläsningar på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2024

Marcus Wandt är astronaut vid ESA och chefstestpilot på Saab. Han är också överstelöjtnant och stridspilot i svenska Flygvapnet vid Norrbottens flygflottilj. Marcus Wandt är utbildad civilingenjör inom elektroteknik på Chalmers tekniska högskola som också har utsett honom till hedersdoktor.
Anton Zeilinger är professor emeritus i fysik vid Wiens universitet, och var fram till 2022 ordförande för den österrikiska vetenskapsakademin. Tidigare var han vetenskaplig ledare för Institutet för kvantoptik och kvantinformation i Wien. Han har mottagit många priser och utmärkelser under en lång karriär med Nobelpriset i fysik 2022 som kronan på verket.

 

Eventet live-streamas. se föreläsningarna online

Alla välkomna. kaffe serveras från 9.30

Speakers

Anton Zeilinger

professor emeritus i fysik vid Wiens universitet

Marcus Wandt

astronaut vid ESA och chefstestpilot på Saab