Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Sveriges Innovationsriksdag: Digital transformation

  • 25-26 April

För sjunde året i rad samlas innovationsmiljöer, lärosäten, forskningsinstitut, ledande politiker och näringslivsföreträdare på en och samma scen.

Följ med i den digitala transformationen och inspireras av morgondagens arbetssätt för öppen innovation.

Se hur storbolag och offentliga organisationer kan jobba med och som startups för att stärka svensk attraktionsskraft.

Varmt välkommen till Sveriges Innovationsriksdag 2017.