Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Sustainable Science Park – The Lunch

  • 26 October, 00:00

Tema: Mobilitet som tjänst och framtidens kollektivtrafik.

Utan att försöka extrapolera en historisk utveckling eller fastna i nuets förbannelse så ägnar vi årets tredje Sustainable lunch i Mjärdevi till att sia kring framtidens mobilitet.

Vi kan aldrig med säkerhet uttala oss om vad som kommer att ske i framtiden. Övergripande samhällsförändringar påverkar förutsättningarna för framtidens sätt att transportera sig.

Genom att resonera kring trender och mottrender och lägga till den teknik och de tjänster som finns och efterfrågas idag kan vi ändå förbereda oss på möjliga utvecklingsvägar´

Möt Anders Lindström, Forskningschef på VTI, Jens Tångefjord Brodin, Branschutvecklingsstrateg på Samtrafiken och Per-Erik Holmberg, projektledare Kombinerad Mobilitet som tjänst i Sverige – KOMPIS, RISE Viktoria