Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

East Sweden Innovation Week 2021

  • 8-14 November

Årets innovationsvecka i East Sweden är på gång. 

Vi sätter fokus på att öka sammankopplingar, eller ”deal-flow”. Vi vill öka möjligheterna till bra matchningar, företag emellan, företag och talanger emellan liksom kontaktytorna mellan företag och offentliga verksamheter. Självklart vill vi också synliggöra vårt starka och kompetenta startfält av innovationsstödsaktörer. Genom att koppla upp oss med varandra och skapa arenor för erfarenhetsutbyte – så ökar vi också vår ”connectedness” och därmed också förutsättningarna till fler affärsmöjligheter.

I år krokar Norrköpings och Linköpings Science Parks arm i att projektleda innovationsveckan, och vi ser fram emot att samskapa en vecka fylld av aktiviteter som positionerar spjutspetsarna i vår region liksom bidrar till att stötta våra regionala företag i start, tillväxt och förnyelsefas.

Jonas Nilsson, från Norrköping Science Park tillägger: Vi ser verkligen fram emot att kroka arm och leda detta tillsammans. Med ett nytt upplägg hoppas vi öka attraktionen ytterligare. Meningen är att veckan skall leverera nytta både ”här och nu” och för framtiden ”runt hörnet”. Veckan jobbar för stärkt konkurrenskraft och innovationskraft för hela regionen. Det skall vi leverera!

Vår region bär på en stolt historia av innovation, och vi har framtiden för oss.

Nu accelerar vi takten i vårt samarbete!