Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Lunchklubben: Samverkan för en mer hållbar logistik

  • 11 December, 11:45-13:00
  • Linköpings universitet, Campus Valla, Hus Zenit, lokal Zero
Sign up is closed

Hållbar logistik är ett spännande område i stark förändring. Det handlar om att minska den negativa miljöbelastningen och öka det sociala ansvaret i dagens och framtidens logistiksystem. Men området är mycket större än så. För att möta uppsatta mål, i till exempel Agenda 2030, måste vi omvärdera logistikens roll i samhället och utveckla logistikkunskap i enlighet med detta.

Lunchklubben bjuder in till en föreläsning med Maria Björklund, professor i logistik, som berättar om sin forskning. Hon är en logistiker som brinner för miljön och det sociala ansvarstagandet. Maria Björklund menar att om vi ska nå långsiktig hållbarhet behöver logistiksystemen även vara ekonomiskt bärkraftiga. I sin föreläsning kommer Maria visa på det stora antal aktörer som på olika sätt har en viktig roll i omställningen. Hon går också djupare in på den centrala interaktionen mellan logistikföretag och transportköparen.

LiU bjuder på en lättare lunch.

Om Lunchklubben
Lunchklubben är ett nätverk för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se

Speakers

Maria Björklund

Professor i logistik på Linköpings universitet