Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Seminar

Exponentiella klimatlösningar och hållbarhet – Föreläsning med Rebecka Carlsson

  • 8 June, 13:00-16:00
  • Torn1, Tegelsalen, Tornbyvägen 1, Linköping
Sign up is closed

Hållbarhet i fokus för entreprenörskap, innovation & digitalisering.

De kommande 100 åren kommer att motsvara 20 000 år av teknisk utveckling. Vad kommer detta att betyda för din affärsutveckling? Hela världsekonomin kommer att bli klimatneutral på bara tre decennier och hållbarhet håller på att bli en av de mest kommersiellt störande krafterna, på samma sätt som digitaliseringen. Framtidens vinnande affärsmodeller är hållbara – men vilka som bör vara mer konkreta är olika för varje företag.

Om du deltar under denna dag kommer du:

  • Lär dig att utveckla hållbara affärsmodeller.
  • Få en snabbkurs i exponentiellt tänkande och ny teknik.
  • Du får dina affärsutvecklingsverktyg att använda i din organisation.
  • Lär dig allt om hållbara trender och aktuella klimatlösningar.
  • Ovärderlig kunskap för att vara ett företag i framkant.

Teknikutveckling och klimatförändringar är megatrender som kommer att påverka näringslivet mer än något annat under de kommande decennierna. Hur kan vi förstå vart olika teknologier är på väg och utifrån det fatta mer välgrundade beslut idag? Samtidigt som den tekniska utvecklingen vänder upp och ner på de flesta affärsmodeller blir hållbarhet en disruptiv kraft. Om bara tre decennier är världsekonomin helt klimatneutral, men vilka är affärsmöjligheterna?

I denna föreläsning delar Rebecka Carlsson med sig av tekniska insikter från Singularity University och NASA och ger en snabbkurs i hållbar utveckling och de mer spännande affärsmöjligheter som uppstår när klimatförändringar och exponentiella teknologier möts.

Om Rebecka Carlsson

Rebecka Carlsson har medgrundat en handfull hållbarhetsföretag och arbetat som politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister samt vice statsminister, bland annat då Parisavtalet förhandlades fram.
Rebecka är utbildad i exponentiella teknologier vid Singularity University på NASA och i socialt entreprenörskap vid Stanford Graduate School of Business, och är partner inom ARC – Arise Consulting och författare till böckerna Exponentiell klimatomställning och Sustainable Business Canvas.
Teknikutvecklingen och klimatomställningen är megatrender som kommer påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. Hur kan vi förstå vart olika teknologier är på väg och utifrån det fatta mer välgrundade beslut idag?
Rebecka är en flitigt anlitad föreläsare/utbildare inom hållbarhet, affärsutveckling, framtidstrender, cirkulär ekonomi och exponentiella teknologier.

Arrangeras av Linköping Science Park inom projekten Elsmarta och Energiinnovationer och finansieras av Energimyndigheten.